Missie

ONZE MISSIE - De Gereformeerde Kerk Nijkerk is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, God eren en samen meebouwen aan Zijn Koninkrijk.

Een missie is tijdloos. Een visie is dat niet. In onze visie beschrijven wij waar wij de komende jaren accenten willen leggen. De door de kerk ontwikkelde visie is bedoeld als gewenst beeld van de Gereformeerde Kerk Nijkerk in 2022.
We willen een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. We zijn een gemeente voor jong en oud, en willen de ontmoeting tussen de generaties stimuleren.
We hechten veel waarde aan ‘omzien naar elkaar’, en nodigen alle leden uit daaraan deel te nemen. Gemeenteleden dragen hun steentje bij aan de bouw van God ’s Koninkrijk.
Dat geeft een prachtige basis om op voort te bouwen. Tegelijkertijd zien wij dat er nog veel meer mogelijk is. Dat is ook de insteek van onze visie: voortbouwen op het positieve dat er al is en ons richten op de leiding van God ’s Geest.
Deze visie voor de Gereformeerde Kerk Nijkerk in 2022 laat zich zien in vier beelden:
1. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als plaats om God te eren;
2. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als een thuis voor alle mensen;
3. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als dienaar binnen en buiten de gemeente;
4. De Gereformeerde Kerk Nijkerk als groeiende gemeenschap.
Die vier beelden staan nader uitgewerkt in het missie-visie document dat medio 2017 is goedgekeurd. In dit document wordt elk beeld geconcretiseerd in een aantal prioriteiten die de komende jaren opgepakt worden.
Voor het volledige document klik hier.

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy