ORGANISATIE


Ook een kerkelijke organisatie vereist een heldere, maar bovenal slagvaardige structuur. In onderstaand organogram treft u een schematisch overzicht aan. U ziet hierin hoe de organisatie in elkaar zit.
De Gereformeerde Kerk in Nijkerk kent diverse bestuurlijke organen elk met hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kerkordelijk zijn de belangrijkste organen: kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters. De overige zijn daar in feite van afgeleid.
Per 1 januari kent de kerkenraad een nieuwe werkwijze. Deze wordt in het voorjaar van 2019 geëvalueerd.
 
ORGANISATIE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN)
De PKN kent de volgende ambtelijke vergaderingen:
• Plaatselijk: kerkenraad.
• Regionaal: 11 Classicale Vergaderingen; voor Nijkerk is van belang de Classicale Vergadering Veluwe. 
• Landelijk : Generale Synode.
De classis Veluwe bestaat uit een kleine 175 gemeenten. De Classicale Vergadering telt 20 tot 25 leden. Dit houdt in dat niet elke kerk of gemeente meer vertegenwoordigd is in de Classicale Vergadering. Op het niveau van de oude Classis Nijkerk bevindt zich een Ring en twee Werkgemeenschappen van Predikanten. Deze hebben geen ambtelijke functie, maar vormen wel een informele schakel tussen classis en kerk. Onze kerk is daarin vertegenwoordigd.
 
Organisatieschema
 
KERKENRAAD

De kerkenraad kent 3 elementen:

1. Het Moderamen van de kerkenraad. Zij vormen het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter en secretarissen kerkenraad en een predikant. In spoedeisende gevallen kan het moderamen namens de kerkenraad besluiten nemen.

2. Het Kernteam. Het bestuur van de kerk ligt in de handen van een kernteam bestaande uit:

Moderamen:
• Voorzitter kerkenraad 
• Secretarissen kerkenraad 
• Predikant

1
2
1
Voorzitter college van kerkrentmeesters 1
Voorzitter van college van diakenen 1
Voorzitter jeugdteam 1
Vertegenwoordiger teamcoördinatoren 1
TOTAAL 8

Elk kernteamlid vertegenwoordigt een arbeidsveld en houdt contact met de commissies binnen dat arbeidsveld. Zo weet het kernteam wat er leeft en speelt binnen de kerk.

3. Ambtsdragers die niet in het kernteam zitten. Zij komen bij elkaar in het pastoraal team (ouderlingen), in de diaconie (diakenen) of in het college van kerkrentmeesters (ouderling-kerkrentmeesters). De ambtsdragers hebben toegang tot alle stukken van het kernteam via inloggen op de website. Zij krijgen specifieke uitnodigingen voor vergaderingen waar kerkordelijk alle ambtsdragers bij verwacht worden (onder andere bij besprekingen begrotingen, jaarrekeningen, beleidsplannen en voordrachten voor nieuwe ambtsdragers).

JEUGDTEAM

Het Jeugdteam bestaat uit de jeugdouderlingen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en de jeugdwerker. Het Jeugdteam houdt zich bezig met de grote lijnen van het jeugdwerk. We denken na over beleidszaken en toekomstplannen, waarbij we ons richten op het behouden en verbeteren van de positie van de jeugd binnen de kerk. Daarnaast organiseren we regelmatig leuke activiteiten en zijn we het aanspreekpunt voor alle jeugdwerkvormen én alle jeugd!
De voorzitter van het Jeugdteam is Nanda Tammes-van Mondfran: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het mailadres van de jeugdwerker is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor meer informatie over het Jeugdteam, de jeugdwerker en alle jeugdwerkvormen: zie het jeugddeel van de site.

 
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy