De Rank

De bedoeling van "De Rank": De kinderen uit Nijkerk over God vertellen. We komen met de grote Rankbus naar de  kinderen toe.

Elke week staan we op 3 plaatsen in Nijkerk. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn welkom op ons clubuur. Tijdens de Rank zingen we met elkaar, we lezen uit de bijbel gelezen, er wordt gebeden en geknutseld. Op deze manier willen we iets laten zien van de liefde van de Here Jezus voor iedereen. 

Kindercaravan De Rank wordt georganiseerd vanuit de gereformeerde kerk in Nijkerk.

Op onze facebookpagina zie je leuke foto's van de club of kijk even op de site van de Rank.

Voor meer informatie zie bij de Jeugd --> Geloven voor kinderen --> De Rank.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy