Evangelisatie


Als kerk zien wij het als onze taak om het beeld dat mensen hebben bij de wereld van kerk, God en geloof positief te beïnvloeden. Leidraad daarbij is voor ons het evangelie van Jezus Christus.
 
Daartoe hebben we een evangelisatiecommissie.
 
Wat doet de evangelisatiecommissie?
We proberen ons doel te bereiken door een aantal activiteiten te organiseren en gesprekken en bezinning op gang te brengen:
● De Rank is onze kinderevangelisatie club (www.deranknijkerk.nl), die met een clubwagen wekelijks op verschillende plaatsen in Nijkerk staat. Door middel van verhalen, liedjes en knutselwerkjes vertellen we de kinderen (4 tot 12 jaar) over Jezus. Door onze wagen midden in de wijk neer te zetten proberen we op een laagdrempelige manier kinderen te bereiken. Contactpersoon voor het werk van De rank is Gerry Zuur;
● i.s.m. de predikanten organiseren we jaarlijks de kerstnachtdienst op 24 dec. Deze kerstnachtdienst is al vele jaren een hoogtepunt in het leven van de gemeente. We ontvangen dan ook veel gasten, en daar hechten we waarde aan;
● de evangelisatie commissie participeert ook in NICEA (www.openkerknijkerk.nl). De afkorting NICEA staat voor:  de werkgroep Nijkerkse Interkerkelijke Evangelisatie Activiteiten. Samen met NICEA hebben we speciaal voor toeristen de folder ‘Kerken in Nijkerk’ gemaakt. In deze folder staat informatie over de verschillende kerken, de locatie en de tijden waarop in betreffende kerk diensten worden gehouden. Andere activiteiten die vanuit NICEA worden opgepakt zijn bijvoorbeeld de pagina ‘Geloven in Nijkerk’ in De Stad Nijkerk, de jaarlijkse Sing-in op het Plein, de Kerstwandeling en de Huiskamer in de Nijkerkse binnenstad. In samenwerking met NICEA wordt de Alpha cursus georganiseerd (in 10 weken tijd kennismaken met of een verdieping van het christelijk geloof);
● in het seizoen 2017-2018 zijn we i.s.m. ds. Egberts een verdiepingskring gestart. Deze kring is bedoeld voor de leeftijdscategorie 21-45 jaar. Doel van de kring is om zich samen te bezinnen op de kern van het christelijk geloof en de betekenis daarvan vandaag de dag. De kring is bedoeld voor wie daarover wil nadenken en daarover in gesprek wil zijn. Daarnaast is de kring bedoeld voor wie belijdenis en/of doop overweegt. Meer informatie in de kerkbode en in de Spoorzoeker of bij ds. Egberts;
● we proberen onder ouderen het woord van God uit te dragen door het tijdschrift ‘De Elisabethbode’ te verspreiden. Wim Guliker is hiervoor contactpersoon.
 
Wat zijn de plannen?
In het voorjaar van 2017 hebben we ons bezonnen op onze taak. Daarbij hebben we ondersteuning ontvangen van de dienstenorganisatie van de PKN. Dat heeft ons ertoe gebracht om een aantal ideeën over onze inzet voor te leggen aan de kerkenraad. Zo hebben we, na overleg met de ‘Commissie Toekomst’, de kerkenraad aangeboden ons in te zetten voor de doelgroep 25-45 jaar in onze gemeente. De kerkenraad heeft dit tot speerpunt van het beleid benoemd. Dit heeft in de eerste helft van 2018 geleid tot een tweetal bijeenkomsten. Hier wordt in het seizoen 2018-2019 verder invulling aan gegeven. Ook hebben we ideeën aangeboden m.b.t. de herbestemming van gebouwen aan de Venestraat die eigendom zijn van onze gemeente. We zouden graag zien dat in de kerkenraad en in de gemeente nagedacht wordt over een missionair-diaconale bestemming van deze gebouwen.
 
Financiën
De activiteiten die onder verantwoording van de evangelisatiecommissie worden georganiseerd worden bekostigd uit de opbrengst van het verjaardagsfonds en uit collectes en giften. Martin Pranger is penningmeester, Henk en Bea Lozeman beheren en organiseren het verjaardagsfonds.
Helpt u mee ons werk in stand te houden en nieuwe initiatieven mogelijk te maken? Uw gift is meer dan welkom!
Het bankrekeningnummer van de evangelisatiecommissie is: NL18RABO0145999378
 
Contact
Wilt u meer weten over de evangelisatiecommissie, één van de werkgroepen of activiteiten?
Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy