Evangelisatie


Ons doel
Als evangelisatiecommissie zien wij het als onze taak om het beeld dat mensen hebben bij de wereld van kerk, God en geloof positief te beïnvloeden. Leidraad daarbij is voor ons het evangelie van Jezus Christus. We proberen dit doel te bereiken door in onze gemeente gesprekken en bezinning op gang te brengen rond Kerk Onderweg. Daarnaast organiseren we een aantal activiteiten in en buiten de kerk.

Kerk Onderweg
Kerk Onderweg, nieuwe ideeën de ruimte geven, andere vormen van kerkzijn stimuleren, in gesprek gaan met elkaar over de weg van onze kerk naar de toekomst. Van Sing-in tot Kliederkerk, voor jong en oud. Deze nieuwe vormen en onze ervaringen rond Kerk Onderweg gaan we in- en extern communiceren. Tevens onderhouden we intensief contact met de werkgroep 25-45 jaar in onze gemeente.  Aan bovenstaande activiteiten wordt in het seizoen 2020-2021 verder invulling gegeven.

Activiteiten
•  De Rank is onze kinderevangelisatie club (www.deranknijkerk.nl), die met een clubwagen wekelijks op verschillende plaatsen in Nijkerk staat. Door middel van verhalen, liedjes en knutselwerkjes vertellen we de kinderen (4 tot 12 jaar) over Jezus. Door onze wagen midden in de wijk neer te zetten proberen we op een laagdrempelige manier kinderen te bereiken. De Rank is mede-organisator van het jaarlijkse Voorjaarsevent voor de kinderen. 
Meer informatie: Zie de Jeugdpagina.
•  De kerstnachtdienst is al vele jaren een hoogtepunt in het leven van onze gemeente. We ontvangen dan ook veel gasten, en daar hechten we waarde aan. De evangelisatiecommissie helpt sinds jaar en dag bij de voorbereidingen. Daarbij zien we het vooral als onze taak om mee te denken over het missionaire karakter van de kerstnachtdiensten.
•  De evangelisatie commissie participeert ook in NICEA (www.openkerknijkerk.nl). De afkorting NICEA staat voor: de werkgroep Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten. Activiteiten die vanuit NICEA worden opgepakt zijn bijvoorbeeld de pagina ‘Geloven in Nijkerk’ in De StadNijkerk, de jaarlijkse Sing-in op het Plein, de Kerstwandeling en de Huiskamer in de Nijkerkse binnenstad. In samenwerking met NICEA wordt de Alpha cursus georganiseerd (in 10 weken tijd kennismaken met of een verdieping van het christelijk geloof);
•  We proberen onder ouderen het woord van God uit te dragen door het tijdschrift ‘De Elisabethbode’ te verspreiden. Wim Guliker is hiervoor contactpersoon.

Financiën
De activiteiten die onder verantwoording van de evangelisatiecommissie worden georganiseerd worden bekostigd uit de opbrengst van het verjaardagsfonds en uit collectes en giften. Martin Pranger is penningmeester, Henk en Bea Lozeman beheren en organiseren het verjaardagsfonds. Helpt u mee ons werk in stand te houden en nieuwe initiatieven mogelijk te maken? Uw gift is meer dan welkom!
Het bankrekeningnummer van de evangelisatiecommissie is: NL 18 RABO 0145 9993 78 t.n.v. Geref. kerk Nijkerk inzake Evangelisatiecomm.
 
Contact Wilt u meer weten over de evangelisatiecommissie, één van de werkgroepen of activiteiten?
Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy