Evangelisatie

 

Ons doel
Als Evangelisatiecommissie zien wij het als onze taak om het beeld dat mensen hebben bij de wereld van kerk, God en geloof positief te beïnvloeden. Leidraad daarbij is voor ons het evangelie van Jezus Christus.

Hoe gaan we ons doel realiseren?
In het nieuw kerkelijk jaar -na corona-tijd - richten we ons op onze eigen gemeente, het weer samen kerkzijn. Wij hebben de overtuiging dat we door versterking in het geloof in de eigen gemeente en door vernieuwing in samen kerk-zijn het Woord via relaties buiten onze gemeente brengen.

Kerk Onderweg
Onder de naam “Kerk Onderweg” stimuleren we andere vormen van kerkzijn door nieuwe ideeën de ruimte te geven, in gesprek te gaan met elkaar over de weg van onze kerk naar de toekomst. Van Sing-in tot Kliederkerk, voor jong en oud. Komend seizoen dragen we bij aan muzikale invullingen om het fysiek bijwonen van de erediensten te stimuleren. Daarnaast gaan we initiatieven vanuit de gemeente aanwakkeren en (financieel) ondersteunen.

Vaste activiteiten
De Rank is onze welbekende, kinderevangelisatieclub. Meer informatie hierover is te vinden in het jeugddeel van de site.  We dragen zorg voor de verspreiding van de Elisabethbode en zorgen dat die beschikbaar is in de kerk. Elk jaar organiseren we de Kerstnachtdienst.
Sinds corona zijn de uitzendingen van de kerkdienst via A1 en kerkomroep belangrijker geworden. Op de achtergrond bieden wij ondersteuning aan het media-team.
Tevens zijn we vanuit de Kruiskerk verbonden met NICEA (Nijkerkse Interkerkelijke Commissie voor Evangelisatie Activiteiten). Activiteiten van NICEA zijn o.a. de Huiskamer en de Kerstwandeling. Kijk voor meer informatie op www.openkerknijkerk.nl.

Het verjaardagsfonds
Op uw verjaardag krijgt u een verjaardagsgroet namens de gemeente thuisbezorgd. Wie jarig is trakteert. U kunt uw blijdschap en dankbaarheid over uw verjaardag delen door een gift te geven. Onze activiteiten worden vanuit het verjaardagfonds gefinancierd.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy