Eredienst

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. De zondagse eredienst kan daar behulpzaam bij zijn.
God roept ons door het evangelie tot geloof. Geven we aan deze roep gehoor dan vinden we niet alleen de Here Jezus als onze redder. Als zijn volgelingen vinden we ook elkaar. De band die we met God hebben staat niet op zichzelf. Hij sticht gemeenschap tussen mensen onderling. Die gemeenschap komt ondermeer tot uiting in de zondagse eredienst.
Drie predikanten geven kleur en inhoud aan drie diensten iedere zondag. Deze worden gehouden in de Kruiskerk. Met veel mensen, jong en oud, komen we iedere zondag samen. Het zijn diensten waarin we willen luisteren naar wat God ons wil vertellen, bidden en voor Hem zingen. We lezen een deel uit de Bijbel, dat daarna - in de preek - door de predikant wordt uitgelegd. Samen zingen we psalmen, gezangen en liederen begeleid door orgel en (soms) piano en/of een koor of band.
Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de diensten zelf, met name over wanneer en waar en wie erbij betrokken zijn. Bij "Meer weten - Eredienst" wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende soorten diensten.

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy