Korte informatie voor wie onze kerkdiensten wil bezoeken.

Wij houden onze erediensten in de Kruiskerk.

Voor wie is onze kerk?
Iedereen  is welkom om in de kerkdienst God te ontmoeten en Hem door liederen, gebeden en de preek te eren en te aanbidden. De erediensten zijn voor jong en oud, voor heel het huisgezin van God.
Hoe laat begint de dienst? Hoe laat begint de dienst?
Ochtenddienst.
We hebben één ochtenddienst. De ochtenddienst begint om 09.30 uur.
Je kunt een paar minuten van tevoren binnen komen lopen, maar we raden je aan om er ongeveer tien minuten van tevoren te zijn. Dan heb je nog alle tijd om je auto te parkeren, eventueel je kinderen weg te brengen naar de oppas in de kerk en daarna op je gemak een plekje te zoeken.
Avonddienst.
De avonddienst begint om 18:30. In uitzonderlijke gevallen begint deze op een andere tijd. Klik op de voorpagina of onder "Erediensten" op "Komende diensten" om te zien hoe het komende zondag gaat. 's-Avonds is er geen kinderopvang.
Hoe lang duurt het?.
De ochtenddienst duurt meestal een uur tot anderhalf uur. ’s Ochtend kunnen de jongste kinderen (0 t/m 3 jaar) naar de oppas in de kerk (achter in Het Trefpunt) gebracht worden en kinderen uit groep 1 t/m 6 (soms 1 t/m 8) gaan tijdens de kerkdienst naar de kindernevendienst.
 
Wat kan ik verwachten?
Binnenkomst.
Bij binnenkomst staat binnen een gastvrouw of gastheer om iedereen te verwelkomen. Als er vragen zijn is dit de aangewezen persoon om ze te beantwoorden; waar kun je gaan zitten, waar kun je een psalmboekje vinden als je deze niet bij je hebt, waar kunnen de kinderen heen. De gastvrouw of gastheer weet het allemaal!
De dienst.
Als er een plekje gevonden is begint de dienst. Op sommige zondagen hebben we erediensten met een speciaal karakter. Dit is te zien in de Agenda (Activiteiten --> Agenda) of bij "Komende diensten".
Tijdens de eredienst beginnen we met een lied, daarna komt de kerkenraad binnen. Er volgt het welkom en de mededelingen.
Tijdens de dienst verlaten de kinderen van de midden-, en bovenbouw (groep 1 t/m 6 of 8) de kerkzaal voor een eigen nevendienst. De kinderen nemen een brandende lantaarn mee. Met het licht dat naar Jezus verwijst gaan zij naar hun eigen dienst.
In de kerk zingen we liederen, lezen we uit de bijbel en volgt de uitleg en verkondiging. Daarna zingen we een lied en volgt de collecte.
Tijdens de collecte komen alle kinderen van de kindernevendienst terug. Vervolgens zal de predikant ons voorgaan in gebed. Onderwerpen voor de gebeden kunnen bij binnenkomst op een papiertje bij de ingang van de kerkzaal opgeschreven worden. De gastvrouw of gastheer wijst u zo nodig waar dat kan. Na de voorbeden volgt een moment van persoonlijk stil bidden. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Ook kunnen tijdens de collecte de kinderen die bij de oppas zijn door de ouders worden gehaald om zo gezamenlijk de zegen te kunnen ontvangen.
De zegen wordt door de gemeente bevestigd met het gezonden Amen

Wanneer en waar.
In de Kruiskerk, Venestraat 44, 2452186.
Elke zondag om 9.30 en 18.30 uur. Het tijdstip van de tweede dienst kan afwijken om ruimte te maken voor andersoortige, speciale of doelgroep diensten.
Verder zijn er diensten op:
- Nieuwjaarsdag om 10.00 uur.
- Biddag voor gewas en arbeid op de tweede woensdag in maart om 19.30 uur.
- Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur.
- Stille Zaterdag om 21.00 uur
- Hemelvaartsdag om 9.30 uur,
- Dankdag op de eerste woensdag in november om 19.30 uur.
- Eerste Kerstdag 9.30 uur.
- Oudejaarsavond om 19.30 uur.
Aansluitend aan de ochtenddiensten is er gelegenheid om in de hal koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy