Waarom de naam “Eredienst”?

Eredienst is een aanduiding voor de samenkomst van de gemeente. Het is bijna synoniem aan het woord “kerkdienst”. Toch proef je wel enig verschil.
Met het woord “kerkdienst” stel je mensen centraal, de kerkgemeenschap, die samen zich in dienst willen stellen tot Gods eer.
En met het woord “Eredienst” stel je God centraal, die zich laat kennen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten (doop en avondmaal).
In plaats van het woord “dienst” gebruiken we ook vaak het woord “viering”.
Dat klinkt wat vrolijker. Sommige diensten zijn wat meer vierend en misschien ook wat meer uitbundig en andere wat meer ingetogen en gericht op het leren. Met zo’n woord “viering” of “dienst” kun je klein beetje onderscheid maken en dus ook aangeven wat mensen kunnen verwachten.

Er kunnen verschillende vormen zijn van een dienst: ingewikkeld of eenvoudig, formeel of informeel, sober of rijkelijk versierd, sterk rationalistisch of sterk aanschouwelijk.
Maar hoe dan ook, het is belangrijk dat mensen volop mee kunnen doen in de dienst aan God en de viering van het heil. Want dan houd je er het besef over van: Ik heb God ontmoet midden in de gemeenschap van andere gelovigen. Dat is wat dienen, vieren en “eer brengen aan God” je brengt.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy