De afkondigingen

De afkondiging van allerlei informatie in de eredienst wordt door veel mensen als een storend element ervaren. En de vraag is wanneer kan deze het beste plaats vinden? Voor de dienst, voor de gebeden of daarna, vlak voor de collecte? En wat moet er in? Alleen dingen die met de dienst zelf te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het overlijden van iemand, een gebedsintentie of het doel van een collecte? Of moet de afkondiging ook dienen als een soort reclame voor de activiteiten van de kerk in de week of voor activiteiten van allerlei verenigingen en clubs?
Kortom wat moet erin en wat niet?  Dit soort nieuwsvoorziening stamt ook uit de tijd dat veel mensen nog niet konden lezen en er nog geen sprake was van gedrukte kerkbladen. Daarom kiezen veel kerken er nu voor om de afkondigingen kort, bondig en zakelijk te houden en beperkt te houden tot kerkelijke activiteiten, die niet al in het kerkblad staan of die een extra nadruk verdienen.
In onze kerk in Nijkerk kiezen we ervoor om afkondigingen te doen aan het begin van de dienst bij het welkomstwoord van de ouderling en om de afkondiging van een overlijden te doen vlak voor de gebeden.
Daarnaast wordt er voorafgaand aan de dienst en tijdens de collecte vaak informatie doorgegeven via de beamer. Zo kunnen we de mondelinge afkondigingen nog meer beperken. Maar hoe dan ook, we kunnen niet helemaal zonder, want de afkondigingen dragen een deel van het gemeenteleven dat in de eredienst gehoord moet worden. Ook voor de mensen die mee luisteren via de kerkradio.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy