Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensionis Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus.  

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen voor Pinksteren. In vele landen, waaronder Nederland,  is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In andere landen viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.  

Hemelvaartsdag valt op de 39e dag na eerste Paasdag, en 10 dagen voor Pinksteren. De vroegst mogelijke datum is 30 april, de laatst mogelijke 3 juni.

Bijbelse geschiedenis
Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1-12.
Veertig dagen na zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. De periode van veertig dagen wordt genoemd in het boek Handelingen: 'Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.' (Handel. 1: 3) Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.
"Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handel.1:9-11)

Volgens het Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren.  

Betekenis
Volgens het christelijke geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest - hetgeen herdacht wordt op pinksteren - en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy