Tehuizen

De erediensten in de tehuizen en woonzorgcentra.

In woonzorgcentrum De Pol is er elke zondagmorgen om 10.30 uur een eredienst in de zaal beneden (Diamant) voor bewoners, familie en belangstellenden. Hierbij zijn voorgangers, organisten, ouderlingen, diakenen en een groot team van vrijwilligers uit vele kerken betrokken, ook uit onze kerk. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

In de Woonzorgcentra Arkemheen en Huize St. Jozef wordt op vrijdag een weeksluiting gehouden; in Arkemheen om 18.30 uur en in Huize St. Jozef om 16.00 uur. Er zijn twee vaste organisten, en meerdere voorgangers uit diverse kerken, waaronder ook onze kerk. Ouderlingen en diakenen ondersteunen dit. Daarnaast is er een groot team van vrijwilligers.  Ook hier wordt vier keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.  In alle tehuizen wordt veelal gezongen uit een eigen liedbundel met de psalmen in de oude berijming en bekende liederen (bv. Joh. de Heer en Opwekking). 

De erediensten die op zondag in onze kerk gevierd worden, zijn via de kerkradio te beluisteren. In de zorgcentra en de tehuizen zijn daar voorzieningen voor.

Coördinator vrijwilligers zondagsdiensten De Pol
Christien van Bokhorst  en Jannie van Ramshorst 

 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy