Eerstkomende kerkdiensten

 
 
  Zondag  17 november 2019
   
Kruiskerk- 09.30 uur
Ds. Jan Willem Overvliet  
Ouderling van dienst Nanda Tammes
Tweede ouderling Cynthia Molenaar
Diaken Henk-Jan van Meerveld
Gastvrouw/-heer Marja Berkloo, Susan Buenk, Meindert Zuur
Lector Fride Geluk - Visscher
Organist Henk Hortensius
Koster Henk Lozeman
Jongerennevendienst nvt
Kindernevendienst  
Groep 1-2 Hilda Vos en Astrid Visscher
Groep 3-4 Julia Vos en Maria van Middelkoop
Groep 5-6 Susan Bokkers en Cathelijne van Meerveld
Groep 7-8 Ronald Bokkers
Oppas Annemiek van de Beek, Jonneke Koenderink, Meike Koelewijn, Robin Mostert
   
Kruiskerk - 18.30 uur
Ds. Klaas van der Sloot Jeugddienst 
Diaken Martha van 't Klooster
Begeleiding Band ‘Deo Volente’
   
 
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.
 
Bij de kerkdiensten
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8.
Verhaal: Jonatan vertrouwt op de Heer. N.a.v. 1 Samuel 14.
 
Beeld en Geluid
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid. Meer info in het jaarboekje pagina 26 en 27.
 
Ochtenddienst zondag 17 november
Zondagmorgen is het feest in de kerk omdat we Yvon mogen dopen, dochter van Fred en Mieke de Haan, Hazelnoot 2. In dezelfde dienst mogen we ook een nieuwe ouderling-secretaris bevestigen: Monique Vedder – Snoeij, Slichtenhorsterweg 31. We zijn heel blij dat zij deze taak op zich wil nemen en wensen haar een goede ambtsperiode toe!
J.W.O.
 
Zondagavond Jeugddienst: ‘En toch…’
In deze moderne en digitale tijd wordt het geloof van alle kanten aangevochten. Er zijn zoveel tegenwerpingen en vragen. Het is dan niet gemakkelijk - vooral als jongere - om staande te blijven. In de jeugddienst van zondagavond staan we stil bij deze vragen en tegenwerpingen en proberen we te kijken naar wat de kern en het geheim is van geloven. Daarom als thema voor deze dienst: ‘En toch…’ met als ondertitel daarbij: ‘Geloven voor dummies’. Bijzonder is dat de band ‘Deo Volente’ medewerking verleent aan deze jeugddienst en ons zingen zal begeleiden. ‘Deo Volente’ bestaat uit jongeren uit onze gemeente en uit Nijkerkerveen. We hopen op een mooie, leerzame en aansprekende dienst!
KvdS
 
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy