Eerstkomende kerkdiensten

 
  Vrijdag  28 februari 2020
   
Viering Heilig Avondmaal St. Jozef - 16.00 uur
Ds. Jan Willem Overvliet  
Ouderling van dienst Geeske Eijk
Diaken Martha van ’t Klooster
   
 
  Zondag  1 maart 2020 - 1e zondag Veertigdagentijd
   
Kruiskerk- 09.30 uur
Ds. Jaap Knoop, Nijkerk  
Ouderling van dienst Annette de Groot
Tweede ouderling Cobi van Bokhorst
Diaken Gerda de Jong
Organist Henk Hortensius
Lector Mieke van Hofwegen - van de Lugt
Gastvrouw/heer Suzan Buenk, Trudy Doornhof, Harm Folkerts
Koster Jan Kamphorst
Jongerennevendienst nvt
Kindernevendienst  
groep 1-2 Sandra Kodde en Willemijn van Keulen
groep 3-4 Henriëtte Blokhuis
groep 5-6  Jeanet Guliker en Leonie van Keulen
groep 7-8  Ellen Aanen
Oppas  Saskia Overvliet, Anneloes Dekker, Meike Koelewijn, Robin Mostert
   
  Kruiskerk - 18.30 uur
Ds. Egbert Egberts Taizé-viering, m.m.v. koor Testify
Organist  Dinie Jager-Raven
   
 
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de Wereldgebedsdag.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van de gebouwen.

 
Bij de kerkdiensten
 
Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8.
Verhaal: Jezus veegt het tempelplein schoon, n.a.v. Matteüs 21:12-17.
 
Beeld en Geluid
Deze dienst wordt uitgezonden in beeld en geluid. Meer info in het jaarboekje pagina 30.
 
Zondag 1 maart, eerste in de Veertigdagen, de avonddienst: Taizé viering m.m.v. Testify
Deze zondag begint de Veertigdagen. Daarbij gaat het o.a. om verstilling, inkeer en bezinning. De Veertigdagen mondt uit in de Stille Week, waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staan. Dat maant ons tot inkeer en verstilling.
In de avonddienst willen we daar bij stilstaan en dat op gepaste wijze vieren. Ons leek een Taizé viering geschikt: verstilling, de liederen uit de traditie van Taizé, bezinning, gebedsintenties – en meer vormen de onderdelen van deze viering.
‘Testify’ uit Nijkerk verleent medewerking aan de viering.
Graag tot zondagavond!
Aster Barkmeijer-Dirksen en ds. Egbert Egberts
 
Zondag 1 maart
Paasproject Kindernevendienst: KEN JE MIJ?
Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en Zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. De band tussen vrienden en levenspartners wordt steeds dieper, doordat ze de goede en slechte kanten van de ander ontdekken. Zo begrijpen ze elkaar beter en kunnen elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
 
Matteüs 21:1-11en Matteüs 21:12-17
Waarom juich je voor Mij?
Jezus is door Zijn woorden en de wonderen die Zijn woorden namens God onderstrepen populair onder het volk. Op het eerste gehoor biedt Hij hoop. Hij zegt zelf Gods volk voor te willen gaan naar de vrijheid. Hij maakt zich bekend als Verlosser. Wanneer je even langer luistert ontdek je dat het Koninkrijk van God niet van deze aarde is. Het is groter dan één land, het is het herstel van Gods goede schepping. Het is ook niet gebaseerd op macht, maar op nederig leven voor God.
Begrijpen de omstanders dat ze niet juichen voor een held, zoals er velen zijn, die hun voor even aards geluk brengt? Maar dat ze eer bewijzen aan de Zoon van David die komt in de naam van de HEER om hen voor eeuwig te verlossen? Als je Jezus echt kent, kun je niet dan roepen ‘hosanna’ en een week later ‘kruisig Hem’. Helden komen en gaan, maar God is vandaag en altijd dezelfde.
 
Hoe kom je naar Mij?
Jezus gaat na zijn intocht in Jeruzalem naar de tempel. Daar geeft Hij antwoord op de vraag die de menigte stelt: ‘Wie is die man?’. Allereerst jaagt Jezus de handelaars uit Gods huis vandaan. Dat je daar offerdieren kunt kopen en geld kunt wisselen bewijst dat mensen God (uit gemakzucht) hebben ingepast in hun manier van leven. De verwondering dat God tussen mensen wil wonen en tot hen wil spreken is er niet. De HEER wordt niet als de Heilige aanbeden. Daarna geneest Jezus lammen en blinden en wordt Hij door kinderen toegezongen. Daarin zien we Gods doel: Hij brengt bevrijding en verlossing en mensen danken Hem daarvoor.
Hoe komen wij naar Christus? Hij is niet zomaar een vriend, niet een willekeurige medemens. Christus is de Messias, God zelf die ons verlossing brengt. Benaderen wij Hem met gepaste eerbied, respect voor het wezenlijke verschil tussen God en een mens? En laten we dat in zijn huis ook zien? Dat vergroot niet de afstand tot Hem, maar maakt de verwondering dat God ons in Christus zo nabij is wel groter.
 
  Viering Heilig Avondmaal Verzorgingstehuizen
   
Vrijdag 6 maart Arkemheen- 18.30 uur
Ds. Ds. Pieter J. Huiser  
   
Zondag 8 maart De Pol - 10.30 uur
Ds. Jan Willem Overvliet  
   
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy