Beeld en geluid.

Image

Ga direct naar onze pagina op kerkomroep: www.kerkomroep.nl

Beeld en geluid buiten de kerk
Voor zieken en/of thuiszittende gemeenteleden die (tijdelijk) niet naar de kerk kunnen is het mogelijk de kerkdiensten thuis te beluisteren of te bekijken en te beluisteren. Dit geldt ook voor uitvaartdiensten en bruiloften mits de familie daar toestemming voor geeft. Dit bekijken en beluisteren kan op verschillende manieren.
 
Kijken en luisteren via internet (gratis)
Kijken en luisteren via internet is op de volgende manier mogelijk: (hiervoor moet thuis een internetverbinding aanwezig zijn)
- met een computer via www.kerkomroep.nl
- met een tablet of smartphone met behulp van de kerkomroep app
- met een mediabox die voor een eenmalig bedrag van € 60,00 kan worden aangeschaft (voor kijken en luisteren op TV) (alleen van toepassing als de TV een HDMI aansluiting heeft) (te bestellen via de kerkradiocommissie)
 
De diensten zijn live, maar ook later te bekijken en beluisteren. 
 
Kijken en luisteren via A1
De ochtenddiensten zijn live op te televisie te bekijken via OmroepN. Later terugzien is niet mogelijk. OmroepN is te ontvangen via KPN Glasvezel (kanaal 1340), Ziggo (kanaal 36 respectievelijk 333) en UPC-kabel  (analoog): 256 MHz, kanaal S14+.
Directe link naar A1: https://kerktv.a1mediagroep.nl/player/kruiskerk/ 
 
Luisteren via de ether (abonnement)
Ook is het mogelijk om tegen betaling een kerkradio ontvanger bij u thuis te krijgen, hiermee kan de dienst alleen beluisterd worden. Deze ontvanger blijft eigendom van de kerk. De liturgieën van de dienst kunnen via de site van de kerk gedownload worden. Op verzoek kan wekelijks de “Orde van Dienst” die op zondagmorgen wordt uitgezonden, bij u thuis bezorgd worden (voor het geval u niet over een computer en internet beschikt). Het lidmaatschap van de kerkradio kost € 5,00 per maand en wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Uitvaardiensten vanuit het uitvaartcentrum van EABN zijn, indien de familie daar toestemming voor geeft, via de computer of tablet te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl of de kerkdienstgemist app, mits de EABN deze uitzendt.

Op verzoek kan een collectebusje bij u thuis geplaatst worden, deze wordt bezorgd en jaarlijks geleegd door de bijdragecommissie, indien het busje eerder vol is kunt u contact opnemen met de voorzitter van de bijdragecommissie (zie College van Kerkrentmeesters).

Voor nieuwe aanvragen, vragen, verhuizingen, opheffingen, opmerkingen of klachten kunt u zich wenden tot de administratie van de kerkradiocommissie
 
In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig ten behoeve van doven en slechthorenden.
 
Omdat er opnames worden gemaakt van vrijwel alle openbare bijeenkomsten in de Kruiskerk zijn er delen in de kerk vastgesteld die in principe nooit in beeld zullen komen. Dit betreffen de zitplaatsen op de banken onder het orgel en alle zitplaatsen boven. Alle andere delen van de kerkzaal zullen in meer of mindere mate in beeld worden gebracht.
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy