Organisatie

Organisatie pastoraat. Het uitgangspunt bij het uitvoeren van het pastoraat is dat we doen wat belangrijk is met de mensen die daartoe bereid zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basispastoraat en bijzonder pastoraat. Hoe wordt dit gedaan? De gemeente wordt georganiseerd in 4 Wijkteams waar het basispastoraat wordt geregeld. Daarnaast is er een Jeugdteam en kennen we een pastoraal werker voor het ouderenpastoraat. De teams werken onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Ter verduidelijking een schets:

ORGANISATIE PASTORAAT
Het uitgangspunt bij het uitvoeren van het pastoraat is dat we doen wat belangrijk is met de mensen die daartoe bereid zijn. De gemeente is georganiseerd in wijkteams waar het pastoraat wordt geregeld. Daarnaast is er een kerkelijk werker voor het jongerenpastoraat en een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. De teams werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 
WIJKPASTORAAT
Elk wijkteam bestaat uit een predikant of kerkelijk werker, een ouderling als teamcoördinator, diakenen, ouderlingen en wijkbezoekers. De predikant of kerkelijk werker is de voorzitter van het wijkteam. De teamcoördinator is de secretaris van het wijkteam en zorgt voor de organisatie van wijk brede activiteiten (bijv. groothuisbezoeken en wijkmiddagen). De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de afstemming van de pastorale activiteiten binnen de wijk en leveren steun daar waar een ouderling gevraagd wordt. De diakenen doen specifiek diaconale zaken in de wijk. De wijkbezoekers onderhouden de contacten. Dit kan variëren van het voeren van een geloofsgesprek tot het afleggen van een attentiebezoek. Aan het begin van het seizoen worden in de wijk afspraken gemaakt over wie welke werkzaamheden verricht. Daarbij wordt gekeken naar de adressen, maar ook naar de werkzaamheden.
 
OUDERENPASTORAAT
De bewoners van de wooncomplexen Hazehorst, de Pol en Zilverstaete, Sparreboomstraat, Arkemheen, Beatrixflat, Oranjelaan, Willem Alexanderflat, Sint Jozef, Venepoort, Wheemplein, Poort van Nikerck en Frieswijkstraat vallen onder pastoraat door de kerkelijk werker ouderen.

WAT MOGEN MENSEN IN ONZE KERK MINIMAAL VERWACHTEN AAN PASTORALE ZORG?
1.  Als mensen telefonisch of schriftelijk contact zoeken met de predikant/kerkelijk werker, zal deze altijd proberen hen zo goed mogelijk te helpen en proberen hen ter wille te zijn. Als een predikant/kerkelijk werker onbereikbaar is bijv. vanwege vakantie, mag er een beroep worden gedaan op een collega-predikant/kerkelijk werker. Er is in Nijkerk altijd een dienstdoende predikant/kerkelijk werker van onze kerk die ingeschakeld kan worden bij calamiteiten.
2.  De predikant/kerkelijk werker richt zich in sterke mate op crisispastoraat. Hij/zij bezoekt met regelmaat mensen die in het ziekenhuis/zorginstelling verblijven en heeft samen met de wijkbezoeker/ouderling zorg voor mensen die thuis met ziekte of andere tegenslag te maken hebben. Hij/zij deelt dit ook met de gemeente door middel van de wijkberichten in Het Kompas, en wijst op die manier ook op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor elkaar.
3.  Bij overlijden zal de predikant/kerkelijk werker klaar staan om te helpen en met de familie mee te werken aan een afscheidsdienst. Na een begrafenis volgt vaak een periode van nazorg voor de nabestaanden. Deze zorg kan kortdurend zijn (een paar gesprekken) of langdurend. Dit naar wens en in overleg met de betrokkenen.
4.  De predikant/kerkelijk werker bezoekt de mensen in zijn wijk die ouder zijn dan 80 jaar 1 keer per jaar. De reden hiervoor is dat oudere mensen kwetsbaarder worden, minder zelf kunnen en meer ondersteuning nodig hebben.
5.  De predikant/kerkelijk werker besteedt indien gewenst aandacht aan jubilea, geboorte, trouwen, dopen.
6.  De predikant/kerkelijk werker bezoekt nieuw-ingekomen gemeenteleden, indien gewenst. En werkt mee aan een kennismakingsbijeenkomst voor nieuw-ingekomenen.
7.  De predikant/kerkelijk werker geeft sturing aan zijn pastorale team en zorgt dat wijkbezoekers en ouderlingen hun taak met plezier en voldoening kunnen doen en stemt met hen af, wie wat gaat doen. Hij/zij zorgt voor toerusting van deze mensen en denkt mee over de invulling van de groothuisbezoeken.
8.  De predikant/kerkelijk werker werkt met de diaconie samen en heeft een signalerende functie als het gaat om problemen van financiële of praktische aard. Dit ook ter ondersteuning van de Kerstactie en de Vakantiegeldactie. 9. De predikant/kerkelijk werker doet, indien gewenst, voorbede voor mensen.

Naast het minimale wat mensen mogen verwachten kan de predikant/kerkelijk werker op allerlei manieren meeleven met mensen die hij/zij op zijn pad tegen komt, zowel leden als niet-leden. En kan hij/zij een bemiddelende rol vervullen bij conflicten. Hij/zij kan mensen ook doorverwijzen naar andere instanties/professionals.

 
JEUGDTEAM
Het Jeugdteam bestaat uit de jeugdouderlingen, de jeugdwerker, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, jeugddiakenen en een algemeen lid.
We hebben als team drie hoofdtaken:
• We houden ons bezig met de grote lijnen van het jeugdwerk. We denken na over beleidszaken en plannen voor de toekomst. Daarbij richten we ons op het behouden en verbeteren van de positie van de jeugd binnen de kerk. 
• We zijn het overkoepelend team voor alle jeugdwerkvormen. Elk teamlid van het jeugdteam is gekoppeld aan een  jeugdwerkvorm. We zijn er voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze jeugd.  Elk jaar organiseren we een toerustingsavond en een bedankavond voor de vele vrijwilligers binnen het jeugdwerk.
• Daarnaast zijn we er als jeugdteam natuurlijk voor de jeugd!

De voorzitter van het Jeugdteam is Nanda Tammes-van Mondfrans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De jeugdwerker is Fleur van Snippenberg. Het e-mailadres van de jeugdwerker is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over het Jeugdteam, de jeugdwerker en alle jeugdwerkvormen: zie het deel 'Jeugd' van deze site.

 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy