Andere activiteiten

Naast de activiteiten die genoemd staan onder Geloof, Eredienst, Pastoraat en Diaconaat. zijn er andere die hier niet direct onder vallen. Deze activiteiten staan hier vermeld.

Daarnaast zijn er de agenda te vinden. Hierin staan alle activiteiten van onze gemeente of die welke voor onze gemeenteleden interessant kunnen zijn. Ook de in de kerk getoonde agenda is hier te vinden.

Deze agenda vormt de basis voor het uittreksel op de voorpagina (met de eerstkomende activiteiten) en voor agenda's bij Eredienst: Een uittreksel agenda met alle kerkdiensten. Deze gaat maximaal 3 maanden vooruit; en een uittreksel agenda met alle doopdiensten. Hierin staan alle doopdiensten van het lopende jaar.

De agenda is ook te vinden op de App van de Gereformeerde Kerk Nijkerk.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy