Agenda

Download als een iCal bestand
V&T - Geduld met God
Maandag, 24. Januari 2022, 20:00 - 22:00

Geduld met God
Inleider: Dick Boekema, predikant te Putten

Tomáš Halík is theoloog, filosoof, psycholoog en rooms-katholiek priester in Tsjechië. Hij heeft meerdere boeken geschreven en de laatste jaren zijn een aantal van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald. Het bijzondere van Tomáš Halík is, dat hij aan de ene kant een vrome priester is, die het in veel dingen eens is met de leer van de kerk, maar tegelijkertijd is hij een kritisch denker en gaat hij volop in gesprek met de moderne cultuur en atheïsten. Hij begrijpt de kritische vragen van atheïsten en is het vaak zelfs met hen eens, maar niet in alles. Daarnaar verwijst ook de titel van één van zijn boeken: ‘Geduld met God’ (verschenen in 2014). Zo luidt de openingszin in dit boek: ’Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, behalve in hun geloof dat God niet bestaat’. Over dit boek zal iets worden verteld. Daarnaast zal er nog worden ingegaan op het boek ‘Raak de wonden aan’ (verschenen in 2018). Naar aanleiding van de woorden die de opgestane Heer sprak tegen Thomas, die niet wilde geloven dat de Heer echt was opgestaan. Een boek waarin het (on)geloof van Thomas op een bijzondere manier wordt uitgelegd
en toegepast.
Het is niet verplicht beide boeken gelezen te hebben, maar het is wel handig. Beide boeken zijn niet zo dik, ongeveer 180/190 bladzijden, maar wel pittig om te lezen.

Info: Bea Berends (06-10477789)
Datum: maandag 24 januari 2022
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy