Publicaties.

De kerk verzorgt diverse publicaties. De belangrijkste zijn:

  • Het Kompas. Het kerkblad van de gemeente. Het Kompas komt wekelijks uit en wordt verspreid onder abonnee's.
  • De websites: De website van de kerk (deze site) en twee sites voor speciale doeleinden: De website van de Marriage Course en de Webshop. De website van de kerk wordt minimaal wekelijks bijgehouden. De overige sites periodiek / naar behoefte.
  • Facebook. Deze wordt met name gebruikt voor het publiceren van foto's. Vanuit Facebook kunnen deze op de App Protestant geplaatst worde.
  • App Gereformeerde Kerk Nijkerk. Hierin staat de belangrijkste informatie over en voor onze gemeente. Zie hieronder hoe de webapp te installeren is.

Jaarlijks (in september) komen er nog andere publicaties uit:

  • Het Jaarboekje met gegevens over de gemeente. Het jaarboekje bevat tevens de Spoorzoeker met informatie voor de jeugd.
  • Programmaboekje van Vorming & Toerusting.

Jaarboekje, Spoorzoeker en Programmaboekje Vorming & Toerusting worden huis aan huis bezorgd. Eventueel zijn exemplaren te verkrijgen via het kerkelijk bureau. 

Kompas

Het Kompas – Jeugdsite
Informatie van en voor onze gemeente kunt u vinden in het kerkblad dat onder de naam 'Het Kompas' wordt uitgegeven, samen met de pagina 'Jeugdsite' voor de jongere jeugd. Het Kompas wordt wekelijks bij de abonnees bezorgd. In de vakantieperiode en rond de feestdagen verschijnen er 'dubbelnummers'.
Naast een informatief hoofdartikel en het overzicht van de kerkdiensten vindt u er het nieuws uit de wijken, verenigingen en ook andere gebeurtenissen in en rond onze gemeente.

Abonnement:
Het abonnementsgeld bedraagt € 31,00 per jaar. In het voorjaar ontvangt u van ons een schriftelijk verzoek om het bedrag onder vermelding van uw ledenregistratienummer over te maken op ons bankrekeningnummer (NL34 INGB 0009 3476 86 t.n.v. Vereniging Nijkerks Kerkblad).
De abonnementenadministratie loopt via het kerkelijk bureau, Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk, 2458398 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waar het wordt verzorgd door Jolanda Guliker.

Bezorging:
Coördinatie:  Mw. G.W. Kraaij-van Amerongen, Bunschoterweg 38, tel 06 29240133
   Dhr. W. Guliker, Hogenhof 8, tel. 06-19986421
Het kerkblad wordt door een grote groep jongeren bezorgd.

Voor overige contactgegevens: Zie het ledendeel van de site.

Redactieadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Kopij inleveren:  via de mail in een Word-bijlage, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk voor zondagavond 20.00 uur óf in de brievenbus van het kerkelijk bureau vóór zondagmorgen 10.30 uur.
Contactpersoon Jeugdsite:  Nanda Tammes van Mondfrans, Bizetlaan 13, 06-43084826 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Internet

De kerk heeft een website -  www.kruiskerknijkerk.nl en 
een facebookpagina – te vinden onder “Gereformeerde Kerk Nijkerk” .

Website

     

De hoofdsite van onze kerk is kruiskerknijkerk.nl

Op de website vindt men onder meer informatie over kerkdiensten, de liturgieën, een agenda met daarin kerkelijke activiteiten. Daarnaast vindt men er ook achtergrondinformatie over ons geloof, over onze vieringen en over onze kerk. Een deel van de informatie is alleen zichtbaar na inloggen. Onder de domeinnaam "kruiskerknijkerk" kunnen andere websites (subdomeinen) aangemaakt worden, ieder voor een eigen doelgroep en met een eigen beheer. U kunt dan zelf de informatie van uw werkgroep op internet bijhouden. Voorbeeld van zo'n site is marriagecourse.kruiskerknijkerk.nl.  Ook is het mogelijk al dan niet afgeschermde delen van de hoofdsite onder eigen beheer te krijgen. U bevindt zich nu op deze hoofdsite. Neem in beide gevallen contact op met de webmaster via dit formulier. Heeft u kopij voor de site, aanvullingen of wijzigingen, dan kunt u ook van dit formulier gebruik maken.
Naast deze sites wordt er ook gebruik gemaakt van een Nijkerks deel van de site van SKG. Op deze site staat onze webshop (ten behoeve van het aanschaffen van collectebonnen) en acties (onder andere de Actie Kerkbalans).

Redactie:
www.kruiskerknijkerk.nl: Fred Jansen.
Aanleveren kopij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Facebook

De Facebook pagina van de kerk is te vinden onder de naam Gereformeerde Kerk Nijkerk
url: https://www.facebook.com/search/top/?q=Gereformeerde%20Kerk%  
Facebook wordt voornamelijk gebruikt voor foto's en actuele zaken. 

WebApp

De website is uiteraard ook op een smartphone te bekijken. Om de belangrijkste informatie snelk te kunnen vinden is voor de smartphone een WebApp aangemaakt.
Voor verdere vragen en informatie: Neem contact op met de webmaster:

Web-app Kruiskerk
Op de Web-app Kruiskerk is het volgende te zien: Hoofdartikel Kompas, Over Ons, Agenda, Eredienst, Nieuws, Locatie en Contact. Daarnaast zijn er doorkoppelingen naar Kerkomroep.nl en onze website.
De web-app is te bereiken via https://www.kruiskerknijkerk.nl/webapp
 
Startscherm Smartphone
De web-app kan geplaatst worden op het startscherm van de smartphone. Dat gaat dan als volgt:
 
Apple iOs:
1. Ga naar internet en open de web-app met het hierboven genoemde internetadres;
2. Klik in de onderbalk van de browser op het blokje met het pijltje (middelste icoontje);
3. Je kunt vervolgens kiezen uit o.a. ´Voeg toe aan beginscherm´;
4. Verander eventueel de naam;
5. Klik op voeg toe.
U vindt de sneltoets als icoon terug op uw telefoon.
 
Android:
1. Ga naar internet en open de web-app met het hierboven genoemde internetadres;
2. Klik op de knop opties;
3. Klik vervolgens op de knop instellingen linksonder op uw apparaat;
4. Kies (Sneltoets op startpagina).
Als u nu naar uw startpagina terugkeert zie u de nieuwe Sneltoets.
 
NB.: Het kan er in de diverse versies van iOs en Android soms net iets anders uitzien. Bij Android zie je soms 3 puntjes als optieknop en de tekst (Toevoegen aan startscherm) in plaats van (Sneltoets op startpagina).  In hoofdlijnen kloppen echter bovengenoemde aanwijzingen.

Fred Jansen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk van Nijkerk

 
Dit jaarboekje dat in september verschijnt, wordt toegezonden aan alle gezinnen en alleenstaande personen die lid zijn van onze kerk. Voor het bijdragen in de kosten kunt u € 5,00 overmaken op NL 12 INGB 0003.2397.01 t.n.v. Boekhouder Geref. Kerk.
In het ledenbestand wordt bij kinderen t/m 18 jaar het geboortejaar en de roepnaam vermeld.
Huisgenoten, die geen lid van onze kerk zijn, zijn (voor zover in het bestand aanwezig) wel bij de betreffende adressen opgenomen. Meisjes en vrouwen zijn aangeven met een * (sterretje).
Wijzigingen met betrekking tot het jaarboekje kunt u doorgeven op het kerkelijk bureau of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Activiteiten Promoten

 
Op veel manieren kan je de gemeente laten zien wat er gebeurt en gaat gebeuren in onze kerk. De volgende media zijn hiervoor beschikbaar
• Kompas
• Site
• TV schermen kerkzaal
• TV Scherm in de hal van de kerk

Omdat elk medium nu via verschillende redacties loopt willen we dit wat meer stroomlijnen . Hiermee willen we de meest efficiënte manier van informeren bereiken. Alle beeld- en tekstmateriaal aangaande activiteiten moet gestuurd worden naar inbeeld@ kruiskerknijkerk.nl
 
Uiteraard moet de aangeleverde informatie aan voorwaarden voldoen. • Maak een hoge resolutie breedbeeld (16:9) pagina aan in Powerpoint (versie 2003 of hoger).
• Lettertype Calibri 36 punts gebruiken. Mag evt. 32 punts worden.
• Maximaal 10 regels per pagina en 2 sheets.
•  Ook mag je een kort filmpje maken van de activiteit op 720p definitie van maximaal 10 seconden.
• Hou de tekst zo kort mogelijk en laat plaatjes zien die de mensen aanspreken.

Hiermee gaan we dan het volgende doen.
•  Op de site worden voor onze gemeente belangrijke/interessante activiteiten getoond die langer zijn geleden of verder in de toekomst liggen.
•  Op het TV scherm in de hal worden voor onze gemeente belangrijke/interessante activiteiten getoond die de afgelopen 3 weken hebben plaatsgevonden of in de komende 3 weken gaan plaatsvinden. Voor gemeenteactiviteiten die een langere voorbereidingstijd hebben kan een uitzondering worden gemaakt
•  Op de TV schermen in kerk worden gemeenteactiviteiten getoond, die de afgelopen week hebben plaatsgevonden of de komende week gaan plaatsvinden

Je presentatie minimaal 3 weken van te voren aanleveren zorgt voor de meeste/beste promotie. Houd er rekening mee dat er 5 verwerkingsdagen nodig zijn om de presentatie zichtbaar te maken op het juiste medium.

Een redactie zorgt ervoor dat je presentatie op de juist plaats wordt getoond. De tijd voor presentaties is beperkt. We zullen ons best doen de activiteiten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. De presentatie worden ook beschikbaar gesteld aan de redactie van Het Kompas.
 

Werkgroep Communicatie


De werkgroep Communicatie is ontstaan vanuit de werkgroep Toekomst en houdt zich bezig met de verschillende vormen van communicatie naar de gemeente toe. Hierbij wordt gekeken hoe de communicatie naar gemeente aantrekkelijker gemaakt kan worden. De focus heeft in de eerste jaren gelegen op de website, de app, facebook, kerkfotograaf, de uitzending via OmroepN en het Kompas.
Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via het volgende emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy