Dienst Hoop en Bemoediging

 
Zondag 21 oktober - 18.30 uur
Ds. Jan Willem Overvliet.
Diensten van hoop en bemoediging

Op zondagavond 21 oktober houden we weer een Dienst van Hoop en Bemoediging waarin we bidden voor de zieke leden in onze gemeente. De commissie die deze diensten organiseert, wil eigenlijk niet op dezelfde manier verder gaan als voorheen. De leden van de commissie hebben met elkaar gebrainstormd en daar is het volgende uit gekomen:
• We vinden het belangrijk, dat er elke zondag gelegenheid is om met een voorbede te komen. In het verleden kon dit ook maar werd er maar weinig gebruik van gemaakt. We stellen het op prijs wanneer dit meer gepromoot wordt door de kerkenraad en door de predikanten. Het zou fijn zijn, als er zeer binnenkort een voorbedeschrift of boek komt op een duidelijk zichtbare plek in de hal. Uiteraard kunnen mensen ook rechtstreeks hun verzoek indienen bij de voorganger, voorafgaand aan de zondag.
• Voortaan wil de commissie graag meewerken aan het organiseren van 1 morgendienst per jaar, bij voorkeur op de ziekenzondag in het najaar. Dan kan er extra aandacht worden besteed aan de gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of de ziekenzorg.
• Op zondagavond 21 oktober is er nog een avonddienst van Hoop en Bemoediging. Dit keer niet met de kaarsen en ook niet met de lijstjes namen afkomstig uit de verschillende wijken vaak opgesteld door de dominees. Dit keer vragen we rechtstreeks aan de gemeenteleden om zelf namen door te geven aan de dienstdoende predikant ds. J.W. Overvliet. Dat kan via de telefoon of via de mail. Uiteraard willen we alleen mensen bij name noemen in de dienst, die daar ook echt zelf mee instemmen.
• Tot vlak voor aanvang van de dienst kunnen mensen namen opschrijven op losse briefjes. Die namen worden niet voorgelezen maar zijn bedoeld als gebedsintentie voor God alleen.
• Na de dienst is de commissie present om met mensen door te praten, te luisteren naar hun zorgen en voor hen te bidden (een persoonlijk gebed).

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy