Actie Kerkbalans 2021

Resultaat actie Kerkbalans 2021
Afgelopen weekend is de telling van alle toezeggingen Kerkbalans 2021 gemaakt en afgelopen zondag is daar mededeling van gedaan in de kerkdienst.
Als we al wat rekening houden met nagekomen toezeggingen dan verwachten we voor 2021 een opbrengst van afgerond € 440.000. Dit is vergelijkbaar met de opbrengst 2020 en ligt precies op het bedrag dat begroot is. Wat opvallende verschillen met 2020 zijn dat er op dit moment 1332 toezeggingen zijn ontvangen; vorig jaar 1309. 68 toezeggingen zijn lager dan vorig jaar (2020: 101) en 866 zijn gelijk gebleven (2020: 969), maar 302 toezeggingen zijn hoger dan vorig jaar (2020: 165) en er zijn 96 nieuwe toezeggingen gedaan (2020: 74).
Na een kerkelijk uiterst moeilijk en onzeker 2020 door de coronapandemie is het College van Kerkrentmeesters blij en dankbaar voor het resultaat. Allen die hebben meegedaan en, zeker niet te vergeten, allen die hebben meegewerkt danken wij hartelijk voor hun bereidheid en inzet.
Het resultaat is medebepalend voor de vervulling van de vacature welke is ontstaan door het vertrek van ds. Overvliet. De kerkenraad buigt zich over de mogelijkheden en zal daarbij de formatie van alle kerkelijke werkers betrekken. U ontvangt daarover op korte termijn nadere berichtgeving.
Is overigens om wat voor reden dan ook bij u de envelop Kerkbalans 2021 niet opgehaald, wilt u die dan zelf afgeven op het kerkelijk bureau of in de brievenbus doen?
Betalingen aan de kerk
Twee aandachtspunten/verzoeken:
1. Nogmaals wordt u verzocht om voor betalingen aan de kerk het rekeningnummer NL64 RABO 0347 8009 39 te gebruiken. De bankrekeningnummers van de diaconie en van ZWO, Evangelisatie, Jeugdteam, Kompas, Beeld & Geluid en Bazar stonden vermeld in Het Kompas-special welke u allen met kerst 2020 heeft ontvangen. Voorts kunt u die vinden in het Jaarboekje 2021.
2. Als u uw vrijwillige bijdrage of collectegeld op dit bankrekeningnummer overmaakt wilt u dat onderscheid dan duidelijk bij uw betaling vermelden. Dat maakt de verwerking een stuk gemakkelijker.
Peter van Hofwegen,
penningmeester

 

 


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy