feed-image RSS-feed

Uit de Classicale Vergadering Veluwe 12 oktober 2021


Allereerst: Er was dankbaarheid dat we na lange tijd weer fysiek bijeen konden komen, dit keer in de Goede Herderkerk te Epe.

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:
Presentatie over huisgemeente
Een commissie binnen de CV Veluwe heeft nagedacht over het onderwerp Huisgemeente. De kerkorde biedt namelijk sinds enige tijd de mogelijkheid om een ‘huisgemeente’ te vormen nadat ‘de gemeente’ is opgeheven. De commissie heeft een notitie opgesteld als handreiking voor de classis wanneer een gemeente nadenkt of vraagt om de vorming van een huisgemeente. In de vergadering werd deze handreiking nader toegelicht door de gemeentebegeleiders Vosselman en Hendriks. Daarbij werd duidelijk dat wanneer een gemeente het niet meer zelfstandig redt fusie met een andere gemeente de koninklijke weg is: het is de eerste en beste optie. Wanneer blijkt dat fusie echt niet mogelijk is zijn er twee opties bij de vorming van een huisgemeente: 1) onder een moedergemeente of 2) onder de classicale vergadering.
Aan het eind van de bespreking over dit onderwerp werd geconstateerd dat vorming van een huisgemeente niet eenvoudig is, er moet heel veel voor geregeld worden.
Verkiezingen
Als nieuwe afgevaardigden naar de classicale vergadering zijn verkozen: ouderling-kerkrentmeester Henk Kamstra (’t Harde, ring Harderwijk), ouderling Alie Talsma (Epe, ring Hattem) en ouderling Hielke Wolters (Nijkerk, ring Nijkerk).
Ouderling-kerkelijk werker Jolanda Aantjes-Lubbersen (Hall en Voorstonden) en diaken Hans Kiel (Apeldoorn) werden verkozen tot afgevaardigden naar de generale synode. Ouderling Gert Wim Stoffer (Wapenveld) en diaken Bert Broekhuizen (Voorthuizen) zijn verkozen als plaatsvervangers.
Begroting 2022
De vergadering ging akkoord met de begroting, waarin na enkele jaren van positieve resultaten bewust gekozen is voor een negatief resultaat. Er zal ingezet worden op meer activiteiten in de ringen en werkgemeenschappen. De bijdrage van de wijkgemeenten blijft in 2022 € 35. Er is binnenkort overleg met de Dienstenorganisatie over een eventuele verhoging van de landelijke bijdrage aan de classes.
Jaarverslag classispredikant
Ds. Wilbert van Iperen gaf in een korte toelichting bij zijn jaarverslag aan dat hij vooral blij is dat het reguliere bezoekwerk aan kerkenraden – een van de kerntaken van de classispredikant – nu weer mogelijk is.
Afscheid afgevaardigden
Er werd met woorden van dank en een kaars afscheid genomen van diaken Jopie van Zuuk-Braakman (Epe, ring Hattem) en ouderling Jan van Drie (Putten, ring Nijkerk).

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba classicale vergadering Veluwe


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy