Veiligheid in de Kruiskerk

 
Uw veiligheid is onze zorg
De Kruiskerk en de bijbehorende zalen worden in toenemende mate intensief gebruikt. Grote groepen mensen bezoeken de kerkdiensten, concerten, seminars en tal van andere activiteiten.
Het kerkgebouw is zo ontworpen dat er bij een eventuele calamiteit voldoende vluchtwegen zijn. Het ontruimingsplan wordt periodiek getoetst en medewerkers volgen de vereiste bhv-cursussen.
Om uw veiligheid zo veel mogelijk te kunnen waarborgen wil het College van Kerkrentmeesters een aantal afspraken met u maken. Deze treft u hieronder aan:
 
• Alle officiële vluchtwegen (herkenbaar aan het groene bordje) moeten permanent worden vrijgehouden;
• De opstelling van podium- en decorstukken moet ruim van tevoren worden afgestemd met de koster-coördinatoren en mogen in geen geval een barrière vormen voor de vluchtwegen;
• Het plaatsen van (losse) stoelen, instrumenten etc. in de kerk moet vooraf worden afgestemd met de koster-coördinatoren;
• De toegangsweg naar het hoofdgebouw moet goed bereikbaar blijven voor hulpdiensten en is een belangrijke vluchtweg;
• Aanwijzingen van bevoegde personen moeten worden opgevolgd;
• Er mogen geen fietsen geplaatst worden voor de (nood-) uitgangen;
• Er zal een folder gemaakt worden waarin de bovenstaande regels en afspraken worden vastgelegd. Alle gebruikers en (externe) huurders van de Kruiskerk ontvangen deze regels digitaal van de koster-coördinatoren.
 
Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt erop dat deze regels nageleefd worden. Ze zijn ook volgens voorschriften van politie en brandweer en mede daarom niet vrijblijvend.
Uw veiligheid is immers toch ook uw eigen zorg.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters
Maarten van Dam
Voorzitter
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy