Impressie van de classicale vergaderingen

 

proeverij van de seidermaaltijd
Op 5 april hadden we een bijzondere avond want het was een proeverij van de seidermaaltijd. Leden van de classicale commissie Kerk & Israël Veluwe hadden voor ons de tafels gedekt met kleden, borden, schotels en vier bekertjes wijn en een bekertje zout water. Op een mooie schotel stonden de verschillende gerechten die bij de seidermaaltijd worden gegeten en een symbolische waarde hebben. Met uitleg wat er te eten is en wanneer er gedronken mag worden en de vragen die we met elkaar aan tafel besproken over ingrijpende en mooie voorvallen uit het leven, zijn we vol indrukken naar huis gegaan. We hebben de scheidende voorzitter, ds. Beatrice Jongkind uit Ermelo, uitgezwaaid en de nieuwe voorzitter, ds. Davy Hoolwerf uit Ede, hartelijk welkom geheten.
werk aan de winkel
Op 19 april lagen twee wijzigingsvoorstellen van de ordinanties op tafel. Het ene voorstel is dat de preses van de synode gekozen kan worden uit alle ambtsdragers van de kerk. Aangezien niet bekend is hoe deze verkiezing zal gaan, hebben we daarom gevraagd en daarbij aangegeven dat eerst binnen de synode gekeken moet worden naar een geschikte kandidaat. De preses is naast de scriba toch het gezicht van de kerk en dan mag je verwachten dat deze persoon ook over de juiste kwaliteiten beschikt en op een passende manier wordt gekozen.
Het andere voorstel is dat uit het categoriale pastoraat twee leden aan de synode worden toegevoegd. Het categoriale pastoraat zijn predikanten die werkzaam zijn in het leger, bij justitie, de politie en brandweer en in de zorg. Dat zijn ongeveer 500 predikanten. De classicale vergadering steunt het voorstel maar heeft er grote vragen bij omdat er geen voorstel is ingediend om de romeinse artikelen hierop aan te passen. Nu nemen al twee predikanten deel aan de vergaderingen in de rol van adviseur. Eén van hen is ds. Marthijn Barth, legerpredikant, uit Barneveld.
Het financieel jaaroverzicht is vastgesteld. In overleg met de Dienstenorganisatie is het budget van de classicale vergaderingen m.i.v. 2022 verhoogd en daarmee vervalt de bijdrage van de gemeenten.
We hebben gesproken over de ringavonden in het najaar. Het idee is dan om in alle ringen met elkaar te spreken over het mooie van kerk-zijn en waar zorgen zijn vanuit de vijf basisprincipes: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionaire inzet en geestelijke vorming. En dat te vervolgen met de mogelijkheden van samenwerking op allerlei gebied. Dat allemaal om zoveel mogelijk als gemeenten vitaal te blijven
benoemingen
Ds. Kees Visser uit Kootwijkerbroek is benoemd tot voorzitter van het classicaal college voor het opzicht in Gelderland en Overijssel / Flevoland. Hij was al lid van het college. Hij neemt de plaats in van ds. Louisa Vos uit Zwolle.
Ds. Marrit Bassa uit Voorst is benoemd tot lid van het classicaal college voor de visitatie Veluwe.
Henk Kamstra uit ’t Harde is benoemd in de controlecommissie en hij neemt de plaats in van Wim Witteveen uit Beekbergen.
extra vergadering
Tijdens de vergadering van 19 april was het quorum, de meerderheid van de afgevaardigden, niet aanwezig. Dat hield in dat er geen besluiten genomen konden worden. Daarom is er op 3 mei een schriftelijke vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. In deze vergadering zijn alle voorgenomen besluiten bekrachtigd.
mooi nieuws
Het heeft zijne majesteit koning Willem-Alexander behaagd dat… het klonk 22 maal uit de mond van de burgemeester van Barneveld en één van deze betrof onze preses Martin Morsink die vanwege zijn langdurige inzet voor de kerk in Barneveld en in classicaal verband is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De generale synode heeft pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen uit Hall en Voorstonden benoemd in het moderamen. Jolanda was al lid van de synode.
We feliciteren beide met hun benoeming en zijn God dankbaar dat zij met hun gaven de kerk dienen.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy