Noodhulp Indonesische eiland Sulawesi

Vorig jaar heeft de diaconie, mede n.a.v. een ontvangen legaat, een bedrag gereserveerd in het noodfonds. Vanuit dit noodfonds kan direct geld overgemaakt worden indien ergens in de wereld een acute noodsituatie ontstaat. Er hoeft dan niet gewacht te worden op een eerstvolgende diaconie collecte voordat wij als gemeente hulp kunnen bieden.
De situatie op het eiland Sulawesi is zo’n noodsituatie. De diaconie heeft daarom besloten direct € 1.000,00 vanuit dit noodfonds hiervoor ter beschikking te stellen. 
Op de site van www.kerkinactie.nl is o.a. het volgende bericht te lezen:
Twee grote steden en verschillende dorpen werden vrijdag door een tsunami getroffen. Bij daglicht was de verwoesting langs de kustlijn pas goed te zien. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers.
Lokale partners van Kerk in Actie zijn bezig om eerste hulp te verlenen. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning.
Een volgende diaconie collecte zal bestemd zijn voor het aanvullen van dit noodfonds. Hierdoor blijven we in staat direct noodhulp te kunnen geven.
Namens de diaconie,
Jan van den Born

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy