Wereldwijd verbonden - Week 16: 18-24 april 2021


Japan, Noord- en Zuid Korea en Taiwan.

Francis Xavier bracht in 1549 het Christendom naar Japan. Ongeveer 1% van de bevolking is christen. De kerk heeft veel vervolging gekend. Na de Tweede Wereldoorlog werd Korea opgedeeld in Noord en Zuid Korea. Noord Korea kent een repressief systeem. Christenen en andere gelovigen worden er structureel vervolgd. Zuid Korea kent naast rijkdom ook armoede. In de bergen aan de rand van sSeoul bevinden zich diverse krottenwijken. Taiwan heeft zich na de Tweede Wereldoorlog afgesplitst van het communistische Chinese vasteland.

Dank voor:
•De bloeiende christelijke kerken in Zuid-Korea.
•Degenen die werken aan vrede en hereniging op het Koreaanse schiereiland.
•Christenen in Japan en Taiwan, die Christus dienen, zelfs als ze tot de kleine minderheden behoren.
Bid voor:
•Degenen die blijvend worden beïnvloed door de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima.
•Betere bescherming van de mensenrechten en een afname van de politieke corruptie.
•Families die worden verscheurd door de scheiding van Noord- en Zuid-Korea.
•Degenen die in Noord-Korea lijden aan ondervoeding en honger; en hoop voor de mensen die in wanhoop leven.
•Een rechtvaardige en vreedzame oplossing van alle politieke geschillen, vooral de spanningen tussen China, Taiwan, Japan en Zuid-Korea.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 16
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy