Wereldwijd verbonden - Week 38: 19-25 september 2021


Bulgarije, Hongarije en Roemenië

In Bulgarije heeft de Orthodoxe Kerk zwaar geleden onder de druk van de staat. Tussen 1940 en 1960 werden bezittingen van de kerk onteigend, priesters gevangen gezet, bisschoppen monddood gemaakt, kerkelijke organisaties ontbonden en christelijk onderwijs verboden. De kerk bood weinig weerstand aan de overheid totdat in de jaren zeventig enkele priesters hun stem durfden te verheffen tegen de lafhartige houding van hun eigen kerkleiders. Na een paleiscoup door de minister van Buitenlandse Zaken in 1989 werd het land een democratische meerpartijenstaat en kon het zich langzaam richting de Europese Unie (EU) bewegen.
Toen de communisten na 1945 in Hongarije de macht grepen, draaide kardinaal Mindszenty niet met de nieuwe wind mee en evenmin in de 25 jaar daarna. Vanaf de opstand tot aan zijn dood in 1974 verkoos hij asiel en ballingschap boven een compromis. In de jaren tachtig ontstond in de communistische partij een belangrijke groep die ook meer politieke vrijheid wilde toestaan. Toen de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie dat mogelijk maakten werd de oude Kádár terzijde geschoven en begon het bewind zichzelf te hervormen. In 1989 werden de leiders van de opstand van 1956 in ere hersteld. De eerste vrije parlementsverkiezingen vonden in 1990 plaats.
Roemenië vormde zich pas in de negentiende eeuw toen verschillende kleine landjes samengingen en zich samen verzetten tegen de Turkse overheersing. In 1877 ontstond er zo een onafhankelijk Roemenië. In 1989 brak de revolutie uit en kwam er een gewelddadig einde aan het bewind van Ceaucescu. Sinds 1990 mag er in Roemenië weer godsdienstonderwijs worden gegeven op de scholen, terwijl kerken de mogelijkheid krijgen hun eigen leerplan op te stellen .
In deze landen maakt de slechte economie het leven heel moeilijk. Kerken en hulporganisaties, zoals Zending over Grenzen werken echter hard aan de wederopbouw.

Dank voor:
• De lange geschiedenis van het christendom in deze landen.
• Degenen die hun leven geven aan gebed en dienst aan God en hun naasten.
• Voor alle zorg besteed aan plaatsen van aanbidding, op veel manieren verkondigen zij het evangelie.
• Mensen die zorgen voor wezen, ouderen en anderen die leven zonder middelen van bestaan.
• Degenen die vrede bewerken tussen de etnische groepen.
• Degenen die vechten tegen het misbruik van vrouwen.

Bid voor:
• Een einde aan de corruptie en georganiseerde misdaad, werkloosheid en beperkte levering van voedsel en huisvesting.
• Het milieu, dat nog steeds te lijden heeft van ernstige aantasting, en voor al diegenen die zich moeten bezighouden met de vervuiling van de lucht die zij inademen en het water dat zij drinken.
• Een hernieuwde oecumenische geest onder de kerken.
• Degenen die geconfronteerd worden met discriminatie, haat en geweld op basis van hun etnische afstamming en godsdienst.
• De totstandbrenging van stabiele economische en politieke systemen die deelname van alle volken in deze landen mogelijk maken.
• Genezing voor hen die hebben gezucht onder marxistische regimes.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 38
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy