Kerstattenties 2021


Ieder jaar voor kerst worden kerstattenties gegeven aan gemeenteleden die, om welke reden dan ook, een groet krijgen namens onze kerk. De kerstattenties worden verzorgd door de diaconie, waarna de wijkbezoekers en ouderlingen deze bezorgen bij de gemeenteleden. Zo werken we “met elkaar samen voor een ander”.

Dit jaar zijn er 263 kerstattenties gemaakt en bezorgd. De kerstattentie had als motto ‘Omzien naar elkaar. Je bent niet alleen!’. Het bestond uit twee mokken met een kleurenafbeelding van het nieuwe logo, heerlijke thee en chocolade van de Wereldwinkel en een Bijbels Dagboek. Ook zat er dit jaar weer een mooie boekenlegger met een kerstgroet bij, gemaakt door kinderen uit onze gemeente.
Iedereen die heeft meegewerkt, heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet.
Namens de diaconie wensen wij u Gods zegen voor het nieuwe jaar toe.
Madelon van de Veen en Annelies Kroon

Woonruimte gevonden
Eén van onze zeven werken van barmhartigheid is 'de vreemdeling herbergen'. Mattheus 25:35: Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Wij zijn dankbaar dat er woonruimte is gevonden voor de persoon die geen dak boven het hoofd had. We willen iedereen bedanken voor de reacties en het meedenken.

Team Diaconie


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy