Wereldwijd verbonden - Week 2: 9-15 januari 2022


Bahrein, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

In Bahrein is 8% van de bevolking christen. Er zijn diverse pogingen geweest om tot meer democratie te komen, maar echte veranderingen zijn tot op heden uitgebleven.
Saoedi-Arabië met Mekka en Medina als geloofscentra van de Islam wordt gekenmerkt door fundamentalisme. Een kerk zal men er tevergeefs zoeken.
Kerken, hoe klein ook, zijn wel te vinden in Iran en Irak. Voortdurend hebben ze te bewijzen dat ze geen handlangers zijn van het imperialistische christelijke westen, zeker tijdens en na de Golfoorlog.
In Iran werden na de islamitische revolutie in 1978 de meeste nieuw opgerichte kerkelijke eigendommen in beslag genomen en onderwijsinstellingen werden beperkt tot christelijk onderwijs onder christenen.
Tijdens de jaren 1980 werd de Bijbel uit de samenleving verbannen en veel nieuwgevormde protestantse en evangelische kerken door de overheid stilgelegd.
In Jemen is al jaren een bloedige burgeroorlog gaande.

Dank voor:
•Christenen die hun geloof willen belijden in landen waar ze een kleine minderheid vormen en in huiskerken samenkomen en degenen die hen verbinden met christenen wereldwijd.
•Moslims die voldoen aan de idealen van hun geloof en pleiten voor verdraagzaamheid en vrede.
•Degenen die werken voor democratie en mensenrechten.
•De sierlijke architectuur van minaretten en voor het behoud van de kunst van deze oude culturen.

Bid voor:
•Vreedzame relaties tussen de verschillende stammen, godsdiensten en etnische groepen.
•Degenen die afkomstig zijn uit andere landen om te werken, gescheiden van hun families.
•Schoon water voor hen die leven in de woestijn.
•Vrouwen, die veel minder mogelijkheden hebben voor onderwijs en werkgelegenheid dan mannen.
•Hen die vervolgd worden om hun geloof.
•Heling van gewonde lichamen en verpletterde geesten als gevolg van conflicten en strijd.
•Moslims die de bedevaart naar Mekka maken, dat ze veilig mogen zijn tijdens hun toewijding.
•De rouwenden, de families die uit elkaar zijn gerukt, voor de wederopbouw van de huizen die zijn vernield en van de bedrijven die niet meer functioneren.
•Een einde aan het terrorisme, wetteloosheid en onderdrukking door de staat.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 2
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy