Wereldwijd verbonden - Week 32: 7-13 augustus 2022


Canada en de Verenigde Staten van Amerika

Door oecumenische programma's proberen de kerken in Canada steun te geven aan de rechten van de inheemsen, de Indianen en de Eskimo's.
De gebieden die nu de Verenigde Staten vormen werden aanvankelijk bewoond door kleine Indianenstammen. Sinds Columbus 500 jaar geleden Amerika ontdekte, kwamen golven van emigranten uit Europa, Azië en Zuid Amerika en werden er slaven geïmporteerd uit Afrika. De zwarte bevolking heeft niet alleen een etnische erfenis, maar ook die van eeuwenlange slavernij en apartheid en draagt de sporen van haar strijd voor vrijheid en gelijkheid. Nog steeds heeft de zwarte bevolking het moeilijk in de Verenigde Staten. De werkloosheid is er tweemaal zo groot als onder de blanken. Armoede en discriminatie vormen de centrale problemen.

Dank voor:
•Kerken die verder kijken dan hun eigen gemeenten en landen, die om willen zien naar mensen ver weg en dichtbij in de naam van Christus.
•De Nationale Raad van de Kerken van Christus in de VS en de Canadese Raad van Kerken in hun streven naar eenheid.
•Degenen die het verschil ontdekken tussen de armoede van ontwikkelingslanden en de rijkdom en de consumptie in andere delen van de wereld en daarover verhalen vertellen.
•Degenen die werken voor de rechten van vrouwen en kinderen.
•Degenen die pleiten voor een einde aan de verspilling van de hulpbronnen van de aarde.
•Ahornsiroop en pompoentaart.

Bid voor:
•De inspanningen om de rechten van alle volkeren in Canada te waarborgen:
Inheemse volken, Engels- en Frans sprekende volken, en alle immigranten.
•Een einde aan de ontwikkeling en verspreiding van nucleaire, biologische en chemische wapens.
•Degenen die armoede, discriminatie en gebrek aan kansen ervaren temidden van grote rijkdom en de groeiende kloof tussen arm en rijk.
•Die getroffen zijn door terreur aanslagen.
•Revitalisatie in de kerken en vernieuwd leiderschap.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 32
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy