feed-image RSS-feed

Wereldwijd verbonden - Week 37: 12-18 september 2021


Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Macedonië, Servië, Kosovo, Montenegro en Albanië

Albanië is van oorsprong een christelijk land. In de Bijbel is het bekend onder de naam Illyrië. In de vijftiende eeuw veroverden de Turken het land en zij bekeerden ongeveer zeventig procent van de bevolking, op een gewelddadige manier, tot de islam. De vijf eeuwen lange Turkse bezetting heeft een enorme invloed gehad op de cultuur en de tradities van de inwoners. Maar de grootste schade is toegebracht door het communistische regime van dictator Enver Hoxha. Toen hij verdween leefde het christendom weer op. Ongeveer 50 door de staat in beslag genomen kerkgebouwen zijn gerenoveerd en weer in gebruik genomen als orthodoxe kerken.

Met het uiteenvallen van voormalige Joegoslavië, dat begon rond 1989, volgde een burgeroorlog. Na deze oorlog is in dit gebied een aantal nieuwe staten ontstaan: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië, Kosovo en Noord-Macedonië
Tijdens het bewind van de communist Tito was Joegoslavië dankzij de landbouw en het toerisme een redelijk welvarend land. Tito was een samenbindende factor in een land met veel verschillende bevolkingsgroepen. Toen in 1990 de Berlijnse Muur viel, kwamen veel etnische groepen in opstand. Als eerste werd Slovenië een soevereine staat nadat het in juni 1991 zijn onafhankelijkheid uitriep. Kroatië volgde in begin 1991. Om Kroatië werd heftig gevochten. Een deel bleef tot augustus 1995 in Servische handen. Bosnië-Herzegovina verklaarde zich in maart 1992 onafhankelijk, wat het begin was van de Bosnisch-Servische Oorlog (1992-1995). Deze oorlog was zeer bloedig met als dieptepunt Screbrenica. Macedonië is een land gelegen in het midden van de Balkan en heeft zich in 1991 eveneens onafhankelijk verklaard van het voormalig Joegoslavië. Hier is niet gevochten.
Nadat in het begin van de jaren negentig vier van de zes deelstaten zich hadden afgescheiden, werd Joegoslavië gereduceerd tot een federatie van Servië en Montenegro. In 2003 werd dit een confederatie onder de naam Servië en Montenegro. Deze unie is blijven voortbestaan tot Montenegro zich in juni 2006 na een referendum onafhankelijk verklaarde. Daarmee is Servië als de opvolgersstaat van de confederatie eveneens een onafhankelijk land geworden. Kosovo scheidde zich na een korte burgeroorlog in 2008 af van Servië.

Dank voor:
- De bruggenbouwers tussen verschillende etnische groepen.
- Degenen die werken aan de wederopbouw van de economieën na de oorlog.
- Hen die de retoriek van haat en angst weigeren.
- Prachtige stranden langs de Adriatische kust.

Bid voor:
- Nieuwe regeringen en begeleiding van leiders.
- Vluchtelingen en ontheemden.
- Een einde aan de etnische haat en de oprichting van een mensenrechten- organisatie voor iedereen.
- Vrouwen die werden verkracht tijdens de oorlogen.
- Genezing en vernieuwing in de kerk, en de eenheid door de gaven van de Heilige Geest.
- Degenen die rouwen.
- Jonge mensen, die proberen om een weg naar de toekomst te vinden.

Meer informatie: Oecumenische Gebedskalender – Week 37
http://www.oecumenischegebedskalender.nl/


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy