feed-image RSS-feed

Een sterke kerk in Bangladesh

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Bangladesh
Als ZWO steunen we en willen we u laten delen in enkele projecten, waar onder van Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema ‘Versterk de kerk’. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking. Onder andere in Bangladesh. Hier willen we u iets vertellen over christengemeenschappen in opbouw.
 
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church ondersteunt hen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in. In de nieuwe gemeenten staat het Evangelie centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen, bijvoorbeeld door veel islamitische vormen en tradities te gebruiken. De gemeenteleden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen. Om deze zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden vervangen zijn door Arabische woorden. Het christelijk geloof is zo ook voor mensen met een islamitische achtergrond toegankelijk en herkenbaar.
 
Isa-e Church heeft 110 kerken die variëren van 17 tot 300 leden. Gemiddeld zijn er zo’n 50 mensen. De meeste gemeentes komen samen in de huizen van leden, 15 gemeentes hebben hun eigen kerkgebouw. Deze jonge kerk groeit en doet veel aan kennisoverdracht. Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.
 
Namens de ZWO-commissie,
Rob van Manen
(Informatie op: www.kerkinactie.nl/isaechurch.)

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy