Tent of Nations


Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Lieve mensen,
Afgelopen week is er een wapenstilstand ingegaan die een einde maakte aan de elf dagen durende beschietingen tussen Israël en Palestijnse militaire groepen in de Gazastrook, met name Hamas. Wat een onnoemelijk menselijk leed. Naast de honderden doden en duizenden gewonden zijn veel mensen dakloos geraakt, zijn er scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen beschadigd en verwoest, en zijn er opnieuw talloze kinderen getraumatiseerd. We houden ons echter vast aan de lichtpuntjes dat het Palestijnse verzet op de Westbank groter was dan ooit, en dat er in Israël grote demonstraties hebben plaatsgevonden van Joodse en Palestijnse Israëliërs. Samen spreken zij zich uit voor het beëindigen van de blokkade van Gaza, voor het beëindigen van de bezetting, en voor gelijke rechten van alle inwoners van het land. Laten we deze beweging met elkaar blijven steunen, en ons met elkaar blijven inzetten voor recht!

Brandstichting Tent of Nations
Sommigen van jullie hebben het bericht al gehoord: afgelopen vrijdag is er brand gesticht bij Tent of Nations. Door de combinatie van een sterke wind en de droogte kon het vuur snel om zich heen grijpen. Met de hulp van een twintigtal buren uit Nahalin, en later ook van de brandweer uit Bethlehem, heeft de familie Nassar het vuur gelukkig kunnen doven. Het is uitermate tragisch de foto’s van de zwartgeblakerde velden te zien waar meer dan duizend olijfbomen, amandelbomen en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen zwaar zijn beschadigd. Naast de materiële schade is de emotionele impact op de familie Nassar enorm. Hoeveel tegenslag en tegenwerking kan een mens aan? We zijn er dan ook diep van onder de indruk dat Daoud en zijn familie opnieuw een ongelofelijke veerkracht blijken te hebben, dat zij het vuur van verwoesting willen omvormen tot het vuur van Pinksteren, het vuur van geestkracht en verbinding, en extra gemotiveerd zijn om ook deze frustratie en tegenwerking om te zetten in positieve acties.

Context
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de familie Nassar deel uitmaakt van de dorpsgemeenschap Nahalin (bij Bethlehem), en dat de strijd om Tent of Nations te behouden ook ten goede komt van de Palestijnse boeren die land bezitten in de buurt. Sinds afgelopen zomer zijn er echter – voor het eerst – ernstige spanningen met één familie in Nahalin, die regelmatig ernstige vernielingen en aanvallen hebben uitgevoerd op de boerderij.
We weten niet of de brandstichting hiermee verband houdt, of dat het vuur door anderen is aangestoken. Wat we wel weten, is dat overal op de Westbank het geweld tegen Palestijnse boeren en hun land toeneemt, en dat dit meestal wordt veroorzaakt door kolonisten, of door Palestijnen die om uiteenlopende redenen samenwerken met kolonisten. Feit is dat de familie Nassar uitermate kwetsbaar is en dat we ons vanuit Nederland ernstig zorgen blijven maken.

Wat kunnen we doen?

1. Toon je meeleven – stuur een berichtje via Facebook
De familie Nassar put veel kracht uit de betrokkenheid en steun die zij van vrienden wereldwijd ontvangen. Je kunt een berichtje plaatsen op Facebook, namelijk op Tent of Nations / Nassar Farm facebook page. Lukt het je niet om een reactie te plaatsen, of heb je geen Facebook? Stuur jouw boodschap voor Daoud en zijn familie dan naar ons toe, dan zullen wij het namens jou plaatsen.
2. Sponsor een boom – of organiseer een collecte
Heb je de mogelijkheid om een nieuwe boom te sponsoren, of een steentje bij te dragen aan de kosten voor juridische ondersteuning, dan is je bijdrage meer dan welkom. Mocht je betrokken zijn bij een geloofsgemeenschap, dan kun je daar misschien voorstellen dat er een collecte wordt gehouden voor Tent of Nations. Heb je hiervoor folders of boekjes nodig, zodat je het verhaal van Tent of Nations kunt delen? We sturen ze graag naar je toe!
3. Schrijf een brief – zodra dat nodig is
Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de situatie op te lossen en zetten we ons hier vanuit Nederland achter de schermen voor in. Vanzelfsprekend zullen we een beroep op jullie doen om in actie te komen en brieven te schrijven zodra dat nodig mocht zijn. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde.
4. Word vrijwilliger – als je tijd hebt en een goede conditie!
Aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers is erg belangrijk voor de familie Nassar, omdat de ervaring leert dat dit bescherming biedt tegen geweld en vernielingen van buitenstaanders. Daarnaast is er nu veel extra werk om de grond waar de brand was voor te bereiden op het planten van nieuwe boompjes. We willen daarom graag een Nederlands team samenstellen dat binnenkort kan afreizen naar Tent of Nations. Ben jij (vanaf) deze zomer of dit najaar één tot drie maanden beschikbaar, heb je een goede conditie, geloof je in geweldloosheid, en ben je bekend met de situatie ter plekke? Wij gaan graag met je in gesprek, dus neem vooral contact op voor meer informatie!
5. Kom naar één van de 21 Vriendenmiddagen op 25 september
Het delen van het verhaal van Tent of Nations is niet alleen uitermate belangrijk om zo de betrokkenheid te vergroten, maar ook om onszelf te inspireren om in ons eigen leven frustraties en obstakels om te vormen tot daden van hoop. Kom daarom naar één van de 21 kleinschalige Vriendenmiddagen Tent of Nations op zaterdagmiddag 25 september, of help mee met de organisatie hiervan. Wij zijn heel blij dat er overal in het land al groepjes van enthousiaste en betrokken vrijwilligers in de startblokken staan. Het programma van deze inspirerende en dynamische bijeenkomsten omvat bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en NRC-journalist), een korte film, ontmoeting en gesprek, creativiteit en een solidariteitsactie. Meer informatie, incl. het definitieve programma, alle locaties, en mogelijkheid tot aanmelding, ontvangen jullie in augustus.

We wensen jullie toe dat je, geïnspireerd door de familie Nassar, ook weigert een vijand te zijn, weigert een slachtoffer te zijn, en dat je dóórgaat met het verspreiden van licht, hoop en schoonheid.

Met goede groet,
Chris Kors, Sophie Koster, Meta Floor


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy