feed-image RSS-feed
We zijn dit seizoen weer gestart met de gemeentegroeigroepen. Er was na enkele maanden weer veel te vertellen, ook aan de hand van de vraag: “Vertel iets over je zelf naar aanleiding van je handen”.
 
We zijn de avond zoals gebruikelijk begonnen met gebed en zongen deze keer het lied “Samen in de naam van Jezus”.
 
Op het programma stond de tekst 1 Korintiërs 12: 27 centraal: “Jullie zijn het lichaam van Christus”.
We waren het erover eens dat geen enkel onderdeel van het lichaam gemist kan worden. Iedereen is nodig, elk op zijn of haar wijze…
In de welvarende Griekse handelsstad Korinthe stichtte Paulus er een gemeente, maar na zijn vertrek ontstonden er diverse groepen.
Paulus schreef een brief waarbij hij aangeeft dat de eenheid van de gemeente belangrijk is en waarin de woorden liefde en vrijheid centraal staan.
Aan de hand van de vragen hebben we gesproken over de kerk, wat we hiermee bedoelen en op welke plek we ons het beste thuis voelen.
Het is waardevol om met elkaar in gesprek te zijn over dat, wat ons bezig houdt….
 
Een hartelijke groet,
Van de zondagavond groep.

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy