Paasboodschap Daoud Nassar & update Tent of Nations


Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Lieve mensen,
Pasen 2021: licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Graag willen we de Paasboodschap van Daoud Nassar met jullie delen, jullie weer bijpraten over de situatie bij Tent of Nations in Bethlehem, terugkijken op de mooie online ontmoeting met Daoud, en jullie vragen om zaterdagmiddag 25 september te blokken in jullie agenda. Daarnaast willen we jullie hartelijk danken voor jullie steun en betrokkenheid die onverminderd doorgaat!
Paasboodschap Daoud Nassar
Daoud Nassar stuurde ons een speciale groet voor Pasen. Hij schrijft hierin: "In deze tijd, waarin veel mensen zich in de steek gelaten voelen, eenzaam zijn, of op een andere wijze lijden, troost het ons te geloven dat God ons nooit in de steek zal laten, maar naast ons oploopt, en ons zelfs draagt. (...) Wij vieren dat het licht de duisternis heeft overwonnen, dat het leven sterker is dan de dood. Laten we bidden dat het licht van de opstanding altijd in ons hart blijft schijnen."

Update Tent of Nations Bethlehem
De familie Nassar maakt deel uit van de dorpsgemeenschap Nahalin (bij Bethlehem). Hun jarenlange en intensieve strijd om Tent of Nations te behouden komt ook ten goede aan de Palestijnse boeren die land bezitten in de buurt. Daarnaast zet Jihan (de vrouw van Daoud) zich al jarenlang in door activiteiten en workshops te organiseren voor de vrouwen in het dorp. Sinds afgelopen zomer zijn er echter – voor het eerst – ernstige spanningen met één familie in Nahalin, die claimt dat een deel van het land van Tent of Nations hen toebehoort. De familie Nassar is echter in het bezit van documenten waarin aangetoond wordt dat zíj de eigenaar zijn, en deze zaak ligt dan ook bij de rechter. Wat de familie Nassar – en ons hier in Nederland - veel zorgen baart, is dat er sinds afgelopen zomer diverse malen ernstige vernielingen en aanvallen hebben plaatsgevonden door deze familie. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid, onzekerheid en frustratie. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de situatie op te lossen, en wij zetten ons hier vanuit Nederland achter de schermen voor in. Vanzelfsprekend zullen we een beroep op jullie doen om in actie te komen mocht dat nodig zijn, op dit moment is dat echter nog niet aan de orde.

Terugblik online ontmoeting Daoud Nassar
Op zaterdagmiddag 13 februari hebben we samen met 140 deelnemers een hartverwarmende online ontmoeting gehad met Daoud Nassar. De betrokkenheid van ons vanuit Nederland is fundamenteel voor hem om het vol te houden, om dóór te gaan. Hij vertelde over de langdurige strijd, de moedeloosheid die hem soms overvalt, maar hij vertelde ons ook dat zijn moeder Meladeh zijn grote inspiratiebron is: zij ziet altijd weer mogelijkheden, en ze gelooft sterk dat als de situatie uitzichtloos is, er altijd weer ergens een deur geopend wordt. Daoud vertelde ons ook dat hij uitkijkt naar de dag dat het terrein van Tent of Nations weer zal volstromen met bezoekers en vrijwilligers, en Daher, zijn oudste broer, dan met een stralende glimlach weer in zijn element zal zijn. Daoud sloot af met de woorden: ‘Een ontmoeting als deze bemoedigt me, ik voel me minder geïsoleerd. Ik zie er naar uit jullie allemaal weer te kunnen ontmoeten, hetzij bij Tent of Nations, hetzij in Nederland. Dank aan jullie dat jullie deze weg met mij gaan, dat jullie met mij oplopen, en dat jullie het verhaal van Tent of Nations delen met de mensen om jullie heen’. Vanuit Nederland wensten de deelnemers Daoud veel sumud (volharding), kracht, vreugde en inspiratie toe, met de belofte dat wij dóór zullen gaan met onze steun en vriendschap.

Save the Date
21 Vriendenmiddagen op zaterdagmiddag 25 september 2021
We zijn heel blij dat er overal in het land groepjes van enthousiaste en betrokken vrijwilligers in de startblokken staan om 21 kleinschalige Vriendenmiddagen te organiseren. We hebben goede hoop dat we in september weer kunnen samenkomen, en we zetten ons ervoor in dat dit dan ook op een veilige manier zal kunnen. Het programma van deze inspirerende en dynamische bijeenkomsten omvat bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en NRC-journalist), een korte film, ontmoeting en gesprek, creativiteit en een solidariteitsactie. Meer informatie, incl. het definitieve programma, alle locaties, en mogelijkheid tot aanmelding, ontvangen jullie in augustus.

Muziek en tekst ter inspiratie
We sluiten deze nieuwsbrief af met het ontroerende lied Manara (Lichthuis) van de Palestijnse zangeres Ruba Shamsoun. In dit lied bezingt zij dat we geen angst hebben voor hen die schoonheid verafschuwen, omdat we aanwezig zullen blijven in de takken, de bomen, de woestijnen en de valleien, de golven en het maanlicht, dansend en zingend in een eindeloze kring. Het is een mix van jazz, moderne muziek en muziek uit het Midden-Oosten.
Daarnaast een inspirerende tekst van Robert F. Kennedy, uitgesproken in Kaapstad in 1966:

Iedere keer wanneer iemand opstaat voor een ideaal,
of in beweging komt om het lot van anderen te verbeteren,
of vecht tegen onrecht,
maakt hij een kleine rimpeling van hoop,
en elkaar kruisend uit een miljoen verschillende punten
van kracht en durf,
vormen alle rimpelingen samen een stroom
die zelfs de machtigste muren van onderdrukking en
weerstand neer kan halen.

We wensen jullie toe dat jullie, geïnspireerd door de familie Nassar, ook in je eigen leven frustraties en obstakels zult omvormen tot daden van hoop, dat je weigert een vijand te zijn, dat je dóórgaat met het verspreiden van licht, hoop en schoonheid.

Met een goede groet, vrede en alle goeds,
Chris Kors, Sophie Koster, Meta Floor


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy