Terugblik classicale vergadering Veluwe 16 maart

Hoe vitaal is de gemeente
Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het beroepingswerk blijkt dan dat op langere termijn de predikantsplaatsen niet meer te handhaven zijn vanwege de krimp van de gemeente. Het beroepingswerk stagneert want eerst moet er gesproken gaan worden wat het beleid op langere termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en welke formatie daarbij het beste past. In de classicale vergadering werd een gemeentescan gepresenteerd waarmee een beeld gemaakt kan worden wat er aan gaven en talenten in de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan heet nieuw kerkelijk peil, kun je ook zo op internet vinden. De classicale vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hiermee aan het werk te gaan. Voor de classicale vergadering is het van belang dat gemeenten vitaal blijven en dat daarmee het blijven bestaan geborgd is.
Terugblik classispredikant
Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons terug op zijn eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten en bezoekt de kerkenraden en de voorgangers. Mooie gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat in de gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd worden. Hij heeft een ontmoeting gehad met een divers samengestelde groep jongeren en dat smaakte naar meer. Contacten met de burgerlijke overheid laten zien dat dit op prijs wordt gesteld.
En verder
De broeders Evert van Beek en Dick Bootsman zijn herbenoemd als leden van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. Het financieel jaaroverzicht over 2020 is door de vergadering vastgesteld. De classicale vergadering hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschappen en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschikbaar. Omdat er in 2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors overschot.
De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huisgemeente onder te brengen bij de classicale vergadering. Het voornemen is dat op de vergadering in juni een voorstel ligt wat er gedaan moet worden en op welke wijze dat ondersteund kan worden.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy