Er zijn altijd mensen in je omgeving die wel wat hulp of aandacht kunnen gebruiken. De kunst is om ze te zien, om er oog voor te hebben. HiP is een middel dat daaraan kan bijdragen. In dit kerkblad een verhaal uit de praktijk om een indruk te krijgen wat er zoal speelt. In een volgend kerkblad schrijven we over de werkzaamheden van HiP Nijkerk in het afgelopen jaar.
 
Verhuizing naar een Tiny House.
Medio oktober heeft een hulpbieder met zijn vrouw een Somalische vrouw verhuisd naar een Tiny House. Met een aanhanger van de Woningstichting Nijkerk hebben zij haar bezittingen naar de Ds. Kuyperstraat gebracht en één en ander ingericht en de wasmachine aangesloten. ’s Avonds zijn er nog wat kleine klusjes in huis gedaan, waarbij bleek dat de vrouw nog wat extra hulp nodig had van HiP.
Onder het genot van een Somalisch bakje koffie hebben ze haar geholpen met een HiP-aanvraag om de gordijnen in te korten. Al pratende bleek dat de vrouw moeite had met het uitspreken van de letter P, omdat die klank in haar moedertaal niet voorkwam. De hulpbieders hebben haar daarom ook nog een kleine ‘spraakles’ gegeven, wat wederzijds veel plezier opleverde. Een tijdje later heeft HiP ook nog geholpen om een kast in elkaar te zetten. De reactie van de vrouw? ‘Ik kan niet zonder HiP!’
Er is veel behoefte aan praktische hulp. Daarom zijn we op zoek naar extra hulpbieders! Iets voor U/jou?
Op dit moment zijn er ruim 110 hulpbieders beschikbaar. We zijn dankbaar voor de inzet van mensen. Zo blijkt het dat HiP Nijkerk in een behoefte voorziet en dat de aanpak doeltreffend is. Voor meer informatie zie de site van HiP Nijkerk: www.hipnijkerk.nl 
 
Henk Eijk
Coördinator HiP Nijkerk, tel.  06-53936959
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy