Afdrukken

Bazarcommissie draagt bij aan vergroten veiligheid Kruiskerk


Nadat de renovatie en nieuwbouw van de Gereformeerde Kerk zijn beslag heeft gekregen leek er niets meer te wensen over. Een prachtig kerkgebouw, functionele zalen en een mooi terrein was het resultaat van vele uren (vrijwilligers) werk.
Maar als dan de winter zijn intrede doet, de dagen korter worden en het rond het kerkgebouw toch wel snel erg donker wordt, voelen mensen zich bij tijd en wijle onveilig. Er gebeuren immers - ook in Nijkerk - steeds vaker rare dingen en waarom zouden onze kerkleden, medewerkers en gasten hiervan verschoond blijven?
Om die reden was het de wens van het College van Kerkrentmeesters  om het gebouw te beveiligen met camera’s die - zo hopen wij - preventief werken op lieden die kwaad in de zin hebben. De Kerkenraad schaarde zich collectief achter het verzoek van het College van Kerkrentmeesters om tot installatie van de camera’s over te gaan. Rondom het gebouw heeft VOF Bokkers en Renes de camera’s vakkundig geïnstalleerd. Twee camera’s bij de hoofdingang zijn verbonden met de unit van ‘Beeld & Geluid’ zodat er enige mate van toezicht is op mensen die het kerkgebouw betreden tijdens de Erediensten.
In de begroting van onze kerk is deze kostenpost - van ruim € 4.000,-  voor 2019 gebudgetteerd.  De penningmeester was dan ook blij verrast toen bleek dat de Bazarcommissie de gehele investering wilde betalen.
Bazarcommissie, namens het College van Kerkrentmeesters, Kerkenraad, kerkleden, medewerkers en gasten hartelijk dank voor dit mooie bedrag. Het is naar onze mening goed besteed.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Maarten van Dam
Voorzitter