Hulp in Praktijk

Vorige keer hebt u kunnen lezen over wat HiP Nijkerk kon betekenen voor een Somalische vrouw. In dit kerkblad schrijven we iets over de werkzaamheden van HiP Nijkerk in het afgelopen jaar.
Om dit moment krijgt HiP Nijkerk nog steeds het tamelijk stabiele aantal van 50 hulpvragen per maand. Daarvan vullen we circa 65% in met een match, oftewel ruim 30 hulpvragen per maand. Het grootste gedeelte daarvan is eenmalig, maar er zijn ook wat structurelere vragen waarvoor hulpbieders een aantal keren per week of per maand bezig zijn. Bij elkaar zijn dit per maand ruim 75 contactmomenten met hulpvragers. Een mooi aantal. Op individueel niveau kan zo’n contactmoment heel veel betekenen in iemands leven, naast dat er ook gewoon een klusje gedaan wordt.

Er is hulp geboden bij... 
Er zijn de laatste maanden een heel aantal praktische klussen gedaan, zoals het herstellen van bestrating en achterstallig onderhoud wegwerken. Daarnaast is er veel hulp geboden bij klusjes in huis, zoals het leggen van een vloer, kleine elektra-klusjes, maar ook hulp bij verhuizing naar de tiny houses, schoonmaakhulp etc. Verder is er hulp geboden bij vervoer, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Hierna een overzicht van uitgevoerde klusjes.
Als een klus door de helpdeskmedewerkers niet goed te overzien is qua grootte of complexiteit, gaat één van hen ter plaatse beoordelen wat er nodig is, wat er wel en niet in de hulpvraag past, zodat we van elkaar helder hebben wat de bedoeling is. Het kan ook zijn dat we op basis van dit bezoek een hulpvraag niet aannemen, maar doorverwijzen.
Op dit moment zijn er ruim 110 hulpbieders beschikbaar. We zijn dankbaar voor de inzet van mensen. Zo blijkt het dat HiP Nijkerk in een behoefte voorziet en dat de aanpak doeltreffend is. Voor het geven van deze praktische hulp zoeken we nog extra hulpbieders. Is dit iets voor U/jou? Voor meer informatie: zie de site van HiP Nijkerk: www.hipnijkerk.nl 

Henk Eijk, Coördinator HiP Nijkerk
Tel. 06-53936959


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy