Kleuren wijzen je de weg


De supermarkten houden een eigen kleur erop na. Zo weet iedereen waar blauw voor staat en rood of geel. In het verkeer is het belangrijk om groen en rood van elkaar te onderscheiden.
Ook in de kerk hebben we onze kleuren nl. de liturgische kleuren.
Dominees dragen, of een kostuum of een toga, met of zonder stola. Er zijn witte, grijze en zwarte exemplaren. De kleur van de stola geeft aan de zondag in het Kerkelijk Jaar, zoals dat ook te zien is aan de kleur van het kanselkleed (antependium). Onze in september vertrokken predikant stak zich altijd in een kostuum, maar de kleur van zijn stropdas paste hij aan bij de kleur van die zondag in het Kerkelijk Jaar. De komende zondag is het alweer de derde zondag van Advent en dus zou de kleur van zijn stropdas roze moeten zijn.

De decembermaand is een sfeervolle tijd, al geldt dat niet voor iedereen. Sommige mensen worden van het korter worden van de dagen zelfs depressief.
Van die neerslachtigheid is in de binnenstad niks te merken. Overal zie je kerstversiering hangen en in je oren klinken de kerstdeuntjes de hele dag door, op straat en in de winkels met als tophit het “single bells single bells all the way”.
De decembermaand geeft veel mensen een goed gevoel en de middenstand vaart er wel bij vanwege de kerstinkopen. Vanwege de corona wordt de opgetogen stemming behoorlijk getemperd.

In onze kerkelijke ruimte is geen sprake van voluit gezelligheid. Het gaat meer om inkeer en bezinning. Ingetogenheid zou niet misstaan. Geen feestverlichting in de kerk, maar een kaarsje wordt aangestoken. Elke zondag eentje erbij zodat vlak voor de Kerstnacht 4 kaarsjes branden. Kleine tekentjes van licht die samen een groter licht vormen.
En een kerstboom staat er.
Ook de kleur van het kanselkleed is aangepast. De groene kleur heeft plaatsgemaakt voor de paarse. Straks met Kerst wordt de kleur wit. In de Veertigdagentijd is de kleur ook paars. En daarmee wordt aangegeven dat de adventstijd qua beleving veel weg heeft van de Veertigdagentijd. Het is een wachten op betere tijden en op nieuw leven maar zover is het nog niet. Er is nog een weg te gaan. Dat kan je een goed gevoel geven en je kunt een beetje blijer worden en zeker a.s. zondag. Paars, maar dan een teintje lichter. Het is de zondag van het blij zijn naar aanleiding van een tekst van Paulus aan de gemeente van Philippi. Hier valt een vergelijking te maken met de 4e zondag in de Veertigdagentijd.

De komende zondag kun je typeren als een lichtpuntje in de donkere tijd.
In de oude kerk hoort bij deze zondag een tekst uit de Filippenzenbrief namelijk 4:4-7.
Voor de schrijver van deze brief hoef je niet bij de pakken neer te zitten. Hij wil je een hart onder de riem steken. Er komt een andere tijd, de verlossing is nabij.
Er is alle reden tot optimisme. Wees verheugd!
Op deze dag wordt zelfs benadrukt dat de verlossing en de bevrijding een feit is.
Ook al wordt dat tegengesproken door wat we elke dag horen en zien of lezen in de krant en op onze telefoon. Want heel veel mensen schreeuwen om verandering en dat zou je al die mensen graag gunnen.
Grote drommen mensen zijn op de vlucht om een beter leven te krijgen. Wordt ooit hun wens vervuld?
Onze omstandigheden zijn allesbehalve rooskleurig. Mensen waren opgesloten in hun eigen kamer in het verpleeghuis. Sommigen kwamen op de I.C. te liggen met daarna een lange revalidatieperiode. En weer dreigen de I.C.'s overvol te geraken.

We wonen in een prachtig land en we hebben het nog nooit zo goed gehad kun jij zeggen, maar degene die jou dat hoort zeggen denkt bij zichzelf 'je zou het eens moeten weten'. De wereld wordt een hemel op aarde en dus voor iedereen weggelegd, maar voor velen is die hemel verder weg dan ooit.
Van U is de toekomst is het jaarthema ook voor dit winterseizoen. En daarmee willen we doorgeven dat wij tekenen van hoop zien en willen zien. Wij willen onze hoop op de belofte van onze Schepper uitstralen.
Annie Strijbis uit Broek op Langedijk in het blad Petrus zegt het zo: Er is een enorme hoeveelheid vergeving en liefde voor ons. Het kan niet op, wat je ook doet.
Daar gaat een enorme positieve houding vanuit. Een grote stimulans om er voor anderen te zijn.
De dagen voor kerst zijn vooral dagen van bezinning en meditatie.
Hij wil ons bevrijden, daarbij komt de vraag op, wat wil Hij van mij?
Waaraan denk jij?

Anne Nottelman


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy