NL Doet - 2018.

Op 10 maart heeft de Diaconie weer met vrijwilligers uit de gemeente meegedaan aan NLdoet. Als doel is gekozen voor Hoeve Ruimzicht uit Putten, dagbesteding met christelijke identiteit voor mensen met een (beginnende) vorm van dementie en mensen met geheugen- en eenzaamheidsproblematiek. Deze dagbesteding is in november 2017 van start gegaan en biedt op dit moment al 3 dagen per week dagbesteding op kleine schaal (groepen rond 10 personen). Rondom de Hoeve waren en zijn nog veel werkzaamheden te doen waar 14 vrijwilligers zich met man en macht op hebben gestort. Dit waren uiteenlopende werkzaamheden van het schoonmaken van een sloot, het verwijderen van een coniferen haag, het schoffelen van de tuin, enz. Maar ook werd een elektrakabel ingegraven en van het budget dat door de stichting NLdoet ter beschikking wordt gesteld is hout gekocht waar een geitenklim van is gemaakt. Het was een dag met heerlijk weer en de stemming onder de aanwezigen was dan ook opperbest! De catering van koffie, koek en de afsluitende lunch met soep droeg daar ook aan bij maar vooral de saamhorigheid waaronder de werkzaamheden met plezier werden uitgevoerd deed een ieder zichtbaar goed. Allard Pomstra bedankte mede namens zijn vrouw Corine een ieder voor zijn en haar bijdrage aan het vele werk dat in deze ochtend is verzet. Henk Jan van Meerveld bedankt vanuit de Diaconie ook alle aanwezigen en werd op zijn beurt bedankt voor de organisatie van deze geweldige dag!

 

Foto-reportage


↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy