Kerkdienst Kinderen

In de kerk is veel te vinden voor de jeugd. Elke ochtenddienst is er kinderoppas. Wekelijks zijn er 's-ochtends kindernevendiensten voor groep 1 t/m 6 of 1 t/m 8 van de basisschool; regelmatig zijn er jongerendiensten in de Kruiskerk en er zijn periodiek bijzondere, op de jeugd gerichte diensten. Een overzicht van het geheel vindt u hier.

Kerk - School - Gezin

Medio 2008 werd de eerste Kerk - School - Gezin - dienst gehouden. Het initiatief hiertoe werd genomen vanuit de PCO scholen. Daar bestond de behoefte aan een schoolkerkdienst voor heel Nijkerk. Doel was door het organiseren van een schoolkerkdienst te trachten de gang naar de kerk te activeren.
De dienst wordt georganiseerd rond een thema / bijbeltekst. De scholen die eraan meedoen worden elk gekoppeld aan een kerkgebouw waar zij hun dienst gaan houden. De scholen en kerken ontvangen van een voorbereidingscommissie een pakket met teksten, ideeën, liederen e.d. Zo mogelijk nemen de scholen contact opnemen met een voorganger die in de week voorafgaand aan de dienst op school komt.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy