180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdiensten op zondag 14 april 2024


Kruiskerk
Aanvang:                    9.30 uur
Voorganger:                Ds. Martin van der Klis
Ouderling van dienst: Ad Pontier
Diaken:                       Karin Wulfsen
Lector:                        Tonny Dekker
Organist:                     Dinie Jager-Raven
Koster:                        Henk Lozeman
Gastvrouw/heer:         Carolien Eijk, Robbert van Hell, Gerdina Doornekamp
Kindernevendienst:      Groep 1 – 8
Oppasdienst:               Evita Visser en Elize van Maanen


Kruiskerk

Aanvang:                     18.30 uur - Jeugddienst
Voorganger:                 Ds. Rianne van der Nagel-Meter,
Diaken:                         Arie Hoogvliet

De Pol                         10.30 uur
Voorganger:                 Ds. Klaas van der Sloot
Ouderling van dienst:   Sije Veenstra

.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de zending (Kerk in Actie).
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Rwanda
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.
Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven. Geef via Scipio, de collectezak of maak over op rekeningnummer NL70 RABO 0347 8094 64 o.v.v. Rwanda.
Team Diaconie

241214 rwanda

 

Bij de eredienst

logo krk kids youth

Kindernevendiensten: voor de groepen 1- 8

Na Pasen zijn we verder gegaan met ons volgende thema van Kind op Zondag: De groeten!
Een groet kan heel gewoon en alledaags zijn. De uitdrukking ‘de groeten!’ kan zelfs afwerend klinken: ga jij maar weg. Maar in de Bijbelse verhalen gebeurt met die groeten iets onvoorstelbaars. De Bijbel vertelt hoe God zelf mensen begroet. Vorige week hoorden we hoe Jezus Tomas begroette. Deze week gaat het over een ontmoeting tussen Jezus en Petrus.
Verhaal: Zondag 14 april 2024 – Johannes 21:15-24
Drie keer ja!
Jezus verschijnt aan de oever van het meer van Tiberias. Hij vraagt drie keer aan Petrus of hij hem liefheeft. Drie keer antwoordt Petrus dat hij van Jezus houdt.

Ochtenddienst zondag 14 april 2024, 9.30 uur
Komende zondag zingt het musical-koor een aantal liederen in de dienst! Wat mooi dat wij op deze manier nog een keer van hen kunnen genieten! De dienst zal gaan over Petrus, die driemaal een vraag krijgt van Jezus: Houd je van Me… Het wordt een dienst over confrontatie en de kracht van liefde. Welkom!
ds. Martin van der Klis

241214 jeugddienst

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35