180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdiensten zondag 10 december - 2e Advent - Wereldlichtjesdag

Kruiskerk
Aanvang                     09.30 uur.
Voorganger:                Ds. Rianne van der Nagel - Meter
Ouderling van dienst:  Ad Pontier
Diaken:                        Johan Pos
Lector:                         Meindert Zuur
Organist:                     Dinie Jager-Raven
Koster:                        Hennie Engel
Gastheer/vrouw:         Arie en Aartie van Ramshorst

Jongerennevendienst: Marco Geluk en Gert van Dijk
Kindernevendienst:     Groep 1 – 8
Oppasdienst:               Reinarda en Kim Buijtenhuis

De Pol
Aanvang:                     10.30 uur
Voorganger:                 Ds. Daan Riemens
Ouderling van dienst:   Sije Feenstra

Kruiskerk                   
Aanvang                     18.30 uur
Voorganger:                Ds. Rianne van der Nagel - Meter
Diaken:                        Evert Top

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel (kia)).
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
231210 collecte

Bij de erediensten

Kindernevendiensten: voor de groepen 1-8
Verhaal: Maak plaats! Johannes 1:19-28.
Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer recht!’ Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij.

231210 jolanda de graafOchtenddienst
Op zondagmorgen 3 december vieren we samen Tweede Advent. We gaan verder met het adventsproject van de kindernevendienst: ‘Weet jij hoe laat het is?’ Deze ochtend gaat het over Johannes de Doper, die de weg vrijmaakt voor Jezus. Hoe zorgen we dat God ook door ons heen kan werken? Welkom om samen te zingen, te leren en te bidden!
ds. Rianne van der Nagel-Meter
Getuigenis
Zondag zal in de ochtenddienst de getuigenis van Jolanda de Graaf te zien zijn.
In 2017 overleed haar dochtertje Anique aan de gevolgen van nierkanker.
Anique werd slechts 2,5 jaar oud.
In de getuigenisvideo vertelt Jolanda hoe zij en haar man omgingen met het verlies van hun dochter.
En ook op welke manier zij steun vond in haar geloof in God.
Zondagmorgen, 09.30 uur in de Kruiskerk.

Wereldlichtjesdag


Zondag 10 december wordt Wereldlichtjesdag ook in Nijkerk gehouden. Iedereen is welkom om de kinderen te herdenken die niet meer bij ons zijn. Vanaf 18.00 uur ben je welkom. Er is gelegenheid elkaar te spreken bij een kopje koffie of thee, kaarsen kunnen worden versierd met de naam van je kind, of die naam kan in een plankje gebrand worden. De stilteruimte is open en ook is er gelegenheid een kaars te branden.

Om 18.45 uur begint het programma met mooie liederen, gedichten en gedachten. Ook worden de namen genoemd van de kinderen. Hun namen kunnen doorgegeven worden aan 06-10708771, of op de avond zelf. Rond 19.15 uur ronden we af waarna er tijd is elkaar te ontmoeten, tot 20.00 uur.

Iedereen is welkom. Ieder kind dat stierf wordt nog zo gemist. Of het nu stilgeboren is, zelf al kinderen had. Of het afscheid recent was of inmiddels lang geleden.

Zondagavond 10 december om 19.00 uur worden er overal in Nederland en in de wereld lichtjes ontstoken om de kinderen te herdenken. Wees welkom om dit moment met ons mee te maken!
Namens de werkgroep, Rianne, Alie, Jolanda en Marieke

231210 wereldlichtjesdag2

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35