180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdiensten zondag 11 juni - Heilig Avondmaal

Kruiskerk
Aanvang                     09.30 uur.
Voorganger:                Ds. Martin van der Klis
Ouderling van dienst: Cobi van Bokhorst
Diaken:                       Madelon van de Veen
Lector:                        Hermi van Middelkoop
Organist:                     Henk Hortensius
Koster:                        Nico van de Bunt
Gastheer/vrouw:         Robbert v Hell; Gerdina Doornekamp
Kindernevendienst:    Groep 1 – 8
Oppasdienst:              Agnita Loch en Linsey Cozijnsen

Kruiskerk
Aanvang                     18.30 uur.
Voorganger:                Ds. Rianne van der Nagel-Meter
Organist: Theo te Brake
 
De Pol
Aanvang                     10.30 uur
Voorganger:                Ds. Klaas van der Sloot
Ouderling van dienst: Monique Vedder
Diaken:                       Jaap Vedder en Trudy Molenaar
 
Collecten
De eerste collecte is de avondmaalscollecte.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Soedan; mensen op de vlucht
Honderden mensen zijn om het leven gekomen, duizenden zijn gewond en vele families zitten al dagen doodsbang in hun huis zonder eten en drinken. En dat terwijl het geweld in Soedan doorgaat.
De straten van de Soedanese hoofdstad zijn leeg. Sinds het gewelddadige conflict op 15 april escaleerde, is het levensgevaarlijk om de straat op te gaan. Het gevolg: duizenden families die al dagenlang vastzitten in hun huis zonder eten en drinken. Meer dan 150.000 mensen zijn gevlucht naar andere delen van Soedan of naar buurlanden als Tsjaad en Egypte. Mensen die wel naar buiten gaan, lopen het risico om gewond te raken of nog erger: om het met hun leven te moeten bekopen.
Medische zorg om de slachtoffers van het conflict te behandelen, is beperkt. Door stroomuitval en water tekorten kan slechts 1 op de 6 ziekenhuizen in de hoofdstad Khartoum gewonde en zieke mensen helpen, terwijl juist nu de zorg extra hard nodig is.
We horen van hulpverleners dat mensen fysiek en mentaal zijn uitgeput. Ze hebben een tekort aan water, voedsel en onderdak.
Geef, via de collectezak, Givt of maak een bedrag over op rekeningnummer NL70 RABO 0347 8094 64 o.v.v. Soedan.
Team Diaconie

Bij de erediensten op 11 juni 2023

Kindernevendiensten: voor de groepen 1-8
Verhaal: De vrienden van Jezus - Matteüs 9:9-13.
Jezus roept de tollenaar Matteüs met zich mee. De farizeeën vragen waarom Jezus omgaat met mensen die verkeerde dingen gedaan hebben. Hij legt uit dat hij juist gekomen is voor mensen die hem nodig hebben. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel!

In verband met de gezondheid van de doopmoeder, vieren we op zaterdag 3 juni de doop van Miguel van Dusschoten (Raadhuisstraat) in kleine kring. Het thema van de korte viering is ‘Laat de kinderen tot mij komen’. We luisteren onder andere naar het lied ‘Gebed voor mijn kinderen’ van Remco Hakkert.

Zondagochtend 11 juni (9.30 uur)
In deze dienst vieren we samen het avondmaal, door een stukje brood en een slokje wijn of sap tot ons te nemen. En we luisteren uiteraard naar Gods woord. In de eerste dienst waarin ik het avondmaal in onze Kruiskerk mocht bedienen lazen we over de voetwassing van Jezus. Jezus liet zijn opofferende liefde aan zijn leerlingen blijken, door aan tafel hun voeten te wassen! (Johannes 13:1-11). Nu lezen we het gedeelte erna, waarin Jezus zegt: was ook elkaars voeten (Johannes 13:12-20).
ds. Martin van der Klis

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35