180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdienst op zondag 21 juli 2024


Kruiskerk
Aanvang:                   9.30 uur
Voorganger:              Ds. Rianne van der Nagel-Meter
Ouderling van dienst:Henk de Jong
Diaken:                      Hermi van Middelkoop
Lector:                       Jan Reitsma
Organist:                    Geurt Albert Buitenhuis
Koster:                       Martin van Tent
Gastheer/vrouw:       Marco Geluk, Marian Lozeman-Elgersma, Jorinde en Jeanette Waaijenberg
Kindernevendienst:    Groep 1 – 8
Oppasdienst:            Trudie en Tamara Ruitenbeek

Kruisker
Aanvang                     18.30 uur
Geen dienst

Alle diensten zijn te volgen via:
• www.kerkomroep.nl, hier kunnen live diensten en "oude" diensten bekeken en beluisterd worden. Vul ‘Kruiskerk Nijkerk' in bij ‘vind uw kerk’, klik op de balk met ‘Nijkerk Kruiskerk' dan opent een scherm met de laatste (live) uitzending en alle eerdere uitzendingen. Klik op ‘luisteren’ of ‘kijken’ voor de gewenste dienst.
https://stream.a1mediagroep.nl/player/kruiskerk/kerkradio
Voor vragen en contactpersonen zie kruiskerk-app.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk

Bij de eredienst

logo krk kids youthKindernevendiensten: voor de groepen 1- 8

Verhaal: Zondag 21 juli 2024 – Marcus 6:30-44
Genoeg voor onderweg
De apostelen komen terug bij Jezus, nadat ze op reis zijn geweest om overal over God te vertellen. Op een afgelegen plaats komen veel mensen naar Jezus luisteren. Ze worden gevoed met vijf broden en twee vissen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

Kerkdienst 21 juli
Op zondagochtend 21 juli lezen we met elkaar verder uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 6: 30-44. Het is een drukke en heftige tijd voor Jezus – hij trekt rond en heeft veel zieken genezen, en hij heeft net gehoord dat zijn neef Johannes de Doper is vermoord. Niet zo gek dus, dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’
Helaas wordt hem maar weinig rust gegund.. We gaan het in de dienst met elkaar hebben over rust zoeken bij God.
ds. Rianne van der Nagel-Meter

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35