Organisatie Pastoraat

Het uitgangspunt bij het uitvoeren van het pastoraat is dat we doen wat belangrijk is met de mensen die daartoe bereid zijn.

PASTORAAL TEAM
Het pastoraal team bestaat uit predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, ouderling-teamcoördinatoren en diakenen. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de afstemming van de pastorale activiteiten en levert steun daar waar een predikant, kerkelijk werker of ouderling gevraagd wordt. Het pastoraal team organiseert ook activiteiten als groothuisbezoek en de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst voor nieuw-ingekomen gemeenteleden.
Het pastoraal team wordt ondersteund door wijkbezoekers die het contact onderhouden met de gemeenteleden. Dit kan variëren van het voeren van een geloofsgesprek tot het afleggen van een attentiebezoek.
Aan het begin van het seizoen worden afspraken gemaakt over wie welke werkzaamheden verricht. Daarbij wordt gekeken naar het aantal adressen, maar ook naar de werkzaamheden wat elke predikant, kerkelijk werker, ouderling of wijkbezoeker aankan.
Alle gemeenteleden zijn ingedeeld in de ‘wijken’ Noord, Oost, Zuid, West en Ouderenpastoraat, waarbij elke wijk zijn eigen predikant of kerkelijk werker, ouderlingen, diakenen en wijkbezoekers heeft
 
WAT MOGEN MENSEN IN DE KRUISKERK MINIMAAL VERWACHTEN AAN PASTORALE ZORG?
1. Als mensen telefonisch of schriftelijk contact zoeken met een predikant of kerkelijk werker, zal deze altijd proberen hen zo goed mogelijk te helpen en proberen hen ter wille te zijn. Er is in de Kruiskerk altijd een dienstdoende predikant/kerkelijk werker beschikbaar die ingeschakeld kan worden bij calamiteiten.
2. De predikanten en kerkelijk werkers richten zich in sterke mate op crisispastoraat. Zij bezoeken met regelmaat mensen die in het ziekenhuis/zorginstelling verblijven en hebben samen met de wijkbezoekers/ouderlingen zorg voor mensen die thuis met ziekte of andere tegenslag te maken hebben. De predikanten en kerkelijk werkers delen dit ook met de gemeente door middel van de wijkberichten in Het Kompas, en wijzen op die manier ook op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor elkaar.
3. Bij overlijden staan de predikanten en kerkelijk werkers klaar om te helpen en met de familie mee te werken aan een afscheidsdienst. Na een begrafenis volgt vaak een periode van nazorg voor de nabestaanden. Deze zorg kan kortdurend zijn (een paar gesprekken)  of langdurend. Dit naar wens en in overleg met de betrokkenen.
4. De predikanten en kerkelijk werkers bezoeken de gemeenteleden ouder dan 80 jaar minimaal één keer per jaar. De reden hiervoor is dat oudere mensen kwetsbaarder worden, minder zelf kunnen en meer ondersteuning nodig hebben.
5. De predikanten en kerkelijk werkers besteden indien gewenst aandacht aan jubilea, geboorte, trouwen, dopen.
6. De predikanten en kerkelijk werkers bezoeken nieuw-ingekomen gemeenteleden, indien gewenst. En werken mee aan de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst voor nieuw-ingekomen gemeenteleden.
7. De predikanten en kerkelijk werkers geven gezamenlijk sturing aan het pastorale team en zorgen dat wijkbezoekers en ouderlingen hun taak met plezier en voldoening kunnen doen en stemmen met hen af, wie wat gaat doen. De predikanten en kerkelijk werkers verzorgen de toerusting van het pastorale team en denken mee in de organisatie van de groothuisbezoeken.
8. De predikanten en kerkelijk werkers werken met de diaconie samen en hebben een signalerende functie als het gaat om problemen van financiële of praktische aard. Dit ook ter ondersteuning van bijvoorbeeld de Kerstactie, de Bloemenactie en de Vakantiegeldactie.
9. De predikanten en kerkelijk werkers doen, indien gewenst, voorbede voor mensen.

Naast het minimale wat mensen mogen verwachten kunnen de predikanten en kerkelijk werkers op allerlei manieren meeleven met mensen die zij op hun pad tegenkomen, zowel leden als niet-leden. En kunnen zij een bemiddelende rol vervullen bij conflicten. Zij kunnen mensen ook doorverwijzen naar andere instanties/professionals.
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35