Communicatiemedia.

De kerk probeert op diverse manieren het contact met de gemeente te onderhouden. Daarvoor worden verschillende media gebruikt. De belangrijkste zijn:

  • Het Kompas. Het kerkblad van de gemeente. Het Kompas komt wekelijks uit en wordt verspreid onder abonnee's.
  • De websites: De website van de kerk (deze site) en twee sites voor speciale doeleinden: De website van de Marriage Course en de Webshop. De website van de kerk wordt minimaal wekelijks bijgehouden. De overige sites periodiek / naar behoefte.
  • Facebook. Deze wordt met name gebruikt voor algemene berichten en het publiceren van foto's. 
  • YouTube. Hierop is de volg van Jesse te vinden.
  • Instagram.
  • App Kruiskerk Nijkerk. Hierin staat de belangrijkste informatie over en voor onze gemeente. Het is een interactief medium.

Jaarlijks (in september) komen er nog andere publicaties uit:

  • Het Jaarboekje met gegevens over de gemeente. Het jaarboekje bevat tevens de Spoorzoeker met informatie voor de jeugd.
  • Programmaboekje van Vorming & Toerusting.

Jaarboekje, Spoorzoeker en Programmaboekje Vorming & Toerusting worden huis aan huis bezorgd. Eventueel zijn exemplaren te verkrijgen via het kerkelijk bureau. 

Kompas

Het Kompas – Jeugdsite
Informatie van en voor onze gemeente kunt u vinden in het kerkblad dat onder de naam 'Het Kompas' wordt uitgegeven, samen met de pagina 'Jeugdsite' voor de jongere jeugd. Het Kompas wordt wekelijks bij de abonnees bezorgd. In de vakantieperiode en rond de feestdagen verschijnen er 'dubbelnummers'.
Naast een informatief hoofdartikel en het overzicht van de kerkdiensten vindt u er het nieuws uit de wijken, verenigingen en ook andere gebeurtenissen in en rond onze gemeente.

Abonnement:
Het abonnementsgeld bedraagt € 31,00 per jaar. In het voorjaar ontvangt u van ons een schriftelijk verzoek om het bedrag onder vermelding van uw ledenregistratienummer over te maken op ons bankrekeningnummer (NL34 INGB 0009 3476 86 t.n.v. Vereniging Nijkerks Kerkblad).
De abonnementenadministratie loopt via het kerkelijk bureau, Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk, 2458398 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waar het wordt verzorgd door Jolanda Guliker.

Bezorging:
Coördinatie:  Mw. G.W. Kraaij-van Amerongen, Bunschoterweg 38, tel 06 29240133
   Dhr. W. Guliker, Hogenhof 8, tel. 06-19986421
Het kerkblad wordt door een grote groep jongeren bezorgd.

Voor overige contactgegevens: Zie het ledendeel van de site.

Redactieadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Kopij inleveren:  via de mail in een Word-bijlage, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk voor zondagavond 20.00 uur óf in de brievenbus van het kerkelijk bureau vóór zondagmorgen 10.30 uur.
 

Website

De hoofdsite van onze kerk is kruiskerknijkerk.nl

Op de website vindt men onder meer informatie over kerkdiensten, de liturgieën, een agenda met daarin kerkelijke activiteiten. Daarnaast vindt men er ook achtergrondinformatie over ons geloof, over onze vieringen en over onze kerk. Een deel van de informatie is alleen zichtbaar na inloggen. Onder de domeinnaam "kruiskerknijkerk" kunnen andere websites (subdomeinen) aangemaakt worden, ieder voor een eigen doelgroep en met een eigen beheer. U kunt dan zelf de informatie van uw werkgroep op internet bijhouden. Voorbeeld van zo'n site is marriagecourse.kruiskerknijkerk.nl.  Deze wordt geactiveerd bij het starten van een nieuwe cursus. Ook is het mogelijk al dan niet afgeschermde delen van de hoofdsite onder eigen beheer te krijgen. U bevindt zich nu op deze hoofdsite. Neem in beide gevallen contact op met de webmaster via dit formulier. Heeft u kopij voor de site, aanvullingen of wijzigingen, dan kunt u ook van dit formulier gebruik maken.
Naast deze sites wordt er ook gebruik gemaakt van een Nijkerks deel van de site van SKG. Op deze site staat onze webshop (ten behoeve van het aanschaffen van collectebonnen) en acties (onder andere de Actie Kerkbalans).

Redactie:
www.kruiskerknijkerk.nl: Fred Jansen.
Aanleveren kopij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Facebook, YouTube en Instagram

Deze zijn te vinden via de icoontjes boven- en onderaan de pagina.

app kruiskerk 354x236App Kruiskerk Nijkerk


In 2022 zijn we gestart met de Kruiskerk Nijkerk App. Met deze app kun je het volgende:
• Het laatste nieuws binnen de gemeente volgen.
• De kerkagenda met alle diensten en activiteiten bekijken.
• De ledenlijst met contactgegevens raadplegen.
• Digitaal collecteren.
• Met alle groepen, waaraan je deelneemt, communiceren.
• Jouw momenten met de gemeente delen.
• Meldingen voor (nieuws)berichten aan- en uitzetten.
• Foto’s en verslagen van activiteiten bekijken.
Al met al een veelzijdige app voor een interactief kerkelijk leven.
Bij vragen over de app: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor hulp bij het installeren, aanmelden of andere vragen aangaande de app kun je contact opnemen met de beheerders van de Kruiskerk-app. Binnen de app kunnen vragen ook gesteld worden in de groep ‘Vraagbaak Kruiskerk app’.

Wil je gebruik maken van de App, dan is het belangrijk dat de gegevens bij de ledenadministratie bekend zijn en correct zijn. Deze app is nl. gebaseerd op die gegevens en dan per individu, niet per gezin. Informeer het Kerkelijk Bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. over de correcte / volledige gegevens, zoals:
Emailadres (voor ieder lid van het gezin een eigen mailadres indien mogelijk)
Roepnaam
Achternaam
Straatnaam en huisnummer
Telefoonnummer, bij voorkeur mobiel
De app is conform de wettelijke eisen van de AVG beveiligd en een besloten communicatieplatform voor ieder gemeentelid van de Kruiskerk Nijkerk.

Deze app is te downloaden via de Apple App Store & Google Play Store, voor zowel telefoon en tablet
Links daar naartoe zijn op deze site te vinden.

Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk van Nijkerk

 
Dit jaarboekje dat in september verschijnt, wordt toegezonden aan alle gezinnen en alleenstaande personen die lid zijn van onze kerk. Richtprijs is € 5,00. Deze kunt u overmaken op NL 12 INGB 0003.2397.01 t.n.v. Boekhouder Geref. Kerk.
In het ledenbestand wordt bij kinderen t/m 18 jaar het geboortejaar en de roepnaam vermeld.
Huisgenoten, die geen lid van onze kerk zijn, zijn (voor zover in het bestand aanwezig) wel bij de betreffende adressen opgenomen. Meisjes en vrouwen zijn aangeven met een * (sterretje).
Het Jaarboekje is bijgewerkt tot en met juni. Het jaarboekje en de maandelijkse mutaties daarop zijn ook te vinden op deze site op het ledendeel onder "Maandstaten".
Wijzigingen met betrekking tot het jaarboekje kunt u doorgeven op het kerkelijk bureau of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Activiteiten Promoten

 
Op veel manieren kan je de gemeente laten zien wat er gebeurt en gaat gebeuren in onze kerk. De volgende media zijn hiervoor beschikbaar
• Kompas
• Site
• TV schermen kerkzaal
• TV Scherm in de hal van de kerk
* App Kruiskerk
* Youtube
* Facebook
* Instagram

Omdat elk medium nu via verschillende redacties loopt willen we dit wat meer stroomlijnen . Hiermee willen we de meest efficiënte manier van informeren bereiken. Alle beeld- en tekstmateriaal aangaande activiteiten moet gestuurd worden naar inbeeld@ kruiskerknijkerk.nl
 
Uiteraard moet de aangeleverde informatie aan voorwaarden voldoen.
• Maak een hoge resolutie breedbeeld (16:9) pagina aan in Powerpoint (versie 2003 of hoger).
• Lettertype Calibri 36 punts gebruiken. Mag evt. 32 punts worden.
• Maximaal 10 regels per pagina en 2 sheets.
•  Ook mag je een kort filmpje maken van de activiteit op 720p definitie van maximaal 14 seconden.
• Hou de tekst zo kort mogelijk en laat plaatjes zien die de mensen aanspreken.

Hiermee gaan we dan het volgende doen.
•  Op de site worden voor onze gemeente belangrijke/interessante activiteiten getoond die langer zijn geleden of verder in de toekomst liggen.
•  Op het TV scherm in de hal worden voor onze gemeente belangrijke/interessante activiteiten getoond die de afgelopen 3 weken hebben plaatsgevonden of in de komende 3 weken gaan plaatsvinden. Voor gemeenteactiviteiten die een langere voorbereidingstijd hebben kan een uitzondering worden gemaakt
•  Op de TV schermen in kerk worden gemeenteactiviteiten getoond, die de afgelopen week hebben plaatsgevonden of de komende week gaan plaatsvinden
*  In de App Kruiskerk Nijkerk zal steeds het laatste nieuws te volgen zijn, net als de agenda en foto’s/verslagen van de diverse activiteiten. Ook kun je de ledenlijst raadplegen en contact leggen met andere gemeenteleden en/of werkgroepen

Je presentatie minimaal 3 weken van te voren aanleveren zorgt voor de meeste/beste promotie. Houd er rekening mee dat er 5 verwerkingsdagen nodig zijn om de presentatie zichtbaar te maken op het juiste medium.
Een redactie zorgt ervoor dat je presentatie op de juist plaats wordt getoond. De tijd voor presentaties is beperkt. We zullen ons best doen de activiteiten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. De presentatie worden ook beschikbaar gesteld aan de redactie van Het Kompas.
 

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie houdt zich bezig met de verschillende vormen van communicatie naar de gemeente toe. Hierbij wordt gekeken hoe de communicatie naar de gemeente aantrekkelijker gemaakt kan worden. Speerpunt voor dit jaar is de uitrol voor de Kruiskerk App. Afgelopen jaar is het nieuwe logo gelanceerd binnen de Kruiskerk.
De werkgroep bestaat uit Evert Waaijenberg, Leo Riemens, Maurice Wennekes en Mieke de Haan.
E-mail: : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35