Doop- en Huwelijksaanvragen

 
Elke maandag van 10.00-12.00 uur en donderdag van 19.00-20.00 uur op het Kerkelijk Bureau.
Men kan er terecht voor:
a. Het aanvragen van de Heilige Doop.
b. Het aanvragen van kerkelijke huwelijksbevestiging.
 
Doop
De Heilige Doop wordt in onze gemeente bediend op maximaal 10 zondagen opgenomen in het jaarrooster. Van doopouders wordt verwacht dat zij meedoen aan de doopcatechese als zij de bediening van de Heilige Doop voor hun kind wensen. Bij de doopcatechese wordt gebruik gemaakt van een door de kerkenraad goedgekeurde brochure voor de doopouders
 
Huwelijksbevestiging
Voor de aanvraag van de huwelijksbevestiging is het noodzakelijk eerst contact op te nemen met de betreffende wijkpredikant en de koster i.v.m.  reserveren van de kerk.
De kerkelijke bevestiging van een huwelijk moet minstens zes weken te voren persoonlijk en zo mogelijk door bruid en bruidegom samen worden aangevraagd. Zes weken is een uiterste termijn. Vriendelijk én dringend verzoek om, zodra de huwelijksdatum bekend is, contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau. Datum, uur en kerkgebouw staan pas gereserveerd, nadat de kerkenraad daarmee akkoord is gegaan. De bekendmaking aan de gemeente vindt plaats op de vóórlaatste zondag, voorafgaande aan de huwelijksbevestiging.
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35