elkaar 1Doen


Mensen zijn mensen in relatie tot God, medemensen en schepping. Daarbij heeft elk mens een eigen waarde. In pastoraat en diaconaat gaat het erom mensen in deze waarde te bevestigen door echt naar hen te luisteren, in een respectvolle omgang, wederkerigheid, het hebben van tijd en door trouw te betonen.

De mens is een sociaal wezen. Je bent geen mens in je eentje. Je staat altijd in relatie met andere mensen, van heel dichtbij tot ver weg. De aard van die relaties heeft grote invloed op wie je bent. Om uitersten te noemen: relaties kunnen mensen vernederen en soms verwoesten, ze kunnen ook bijdragen aan je menswording. Het maakt nogal wat uit of je opgroeit in een situatie van vernedering en geweld of in een gezin, waarin je liefde ontvangt.

De Bijbel leert ons dat je als mens alleen tot je recht kan komen in goede relaties met God, medemensen en de schepping in haar geheel.

In pastoraat en diaconaat gaat het ook om het aangaan, opbouwen en onderhouden van relaties. Bij het pastoraat gaat het daarbij om vragen van geloof en zingeving (levensvragen) en bij diaconaat om de materiĆ«le, sociale, fysieke en psychische noden. Pastoraat en diaconaat vinden plaats op het individuele niveau in de relatie tussen twee mensen. Vaak wordt dit uitgevoerd door ambtsdragers of wijkbezoekers. Iedereen heeft daar echter een taak in en er zijn vele manieren om hier vorm aan te geven. Pastoraat en diaconaat kunnen ook vorm krijgen in activiteiten die inzetten op gemeenschapsvorming met meer mensen, zoals Bel 'Stel, TrefpuntAvondeten en het Inloophuis. Zie voor dergelijke activiteiten onder de tab "Saman". 

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35