avondmaal brood en wijnAvondmaalsviering

 
Diakenen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de avondmaalsviering. Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft.
 
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd waarvan 1 keer op Witte Donderdag. Een ieder die in de Here Jezus gelooft mag deelnemen. We kennen de volgende soorten vieringen:
• Bankviering
• Lopende viering
• Kringviering
• Tafelviering
De diakenen bereiden de maaltijd voor en helpen tijdens de viering met het ronddelen van het brood en de wijn.
 
Avondmaalsvieringen tehuizen
Samen met andere PKN kerken in Nijkerk worden de avondmaalsvieringen in De Pol, St Jozef en Arkemheen georganiseerd. Op deze manier kunnen mensen toch deelnemen aan het avondmaal. Vrijwilligers helpen bij het halen en brengen van de mensen.
 
Huisavondmaal
Onder bijzondere omstandigheden kan er Heilig Avondmaal gevierd worden in de vorm van een "Thuisviering". De aanvraag kan gedaan worden via de predikant, wijkbezoeker of wijkouderling. Het huisavondmaal zal plaats vinden gelijktijdig met de dienst die uitgezonden wordt via de kerkradio. Tijdens de viering zal er een contactpersoon van de diaconie aanwezig zijn.
 
Stille week
In de stille week voor Pasen is er op Witte Donderdag een avondmaalsviering. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden aangepaste diensten georganiseerd. De diaconie is mede betrokken bij het organiseren van deze diensten. Voorafgaand aan deze periode wordt er kindercatechese aangeboden. Op Witte Donderdag vieren deze kinderen dan voor het eerst het Heilig Avondmaal.

Kinderen aan het avondmaal.
Sinds een aantal jaren zijn de kinderen in de gereformeerde kerk welkom bij de viering van het Heilig Avondmaal. Daarbij is er geen voorgeschreven leeftijdsgrens. Er wordt echter wel uitgegaan van een bepaalde leeftijd omdat het inlevingsvermogen van het kind wat breder begint te worden. Gedacht wordt aan een minimum leeftijd van ongeveer 8 jaar. Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt op een aantal momenten avondmaalscatechese geven. De nadruk ligt hierbij vooral op het ervaren van het avondmaal. Geloofsopvoeding is een samenwerking van ouders en de kerk. Deelname van kinderen aan het Heilig Avondmaal geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders.

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35