ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hetzelfde geldt voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Een aantal jaren gelden zijn de regels om te worden erkend als ANBI gewijzigd. De groepsbeschikking is niet meer van toepassing en de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie moeten uiterlijk 1 januari 2016 voldoen aan de nieuwe ANBI-regeling.
 
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens publiceren op een website; het hoeft daarbij niet een eigen website te zijn. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Op deze pagina staan de door de belastingdienst vereiste gegevens, respectievelijk is de mogelijkheid gecreëerd deze gegevens (aangegeven met *) te downloaden (zie onderaan deze pagina) en wordt daarmee door onze kerk voldaan aan de door de belastingdienst gestelde eisen.  Vereiste gegevens:
 
Naam en contactgegevens:
Gereformeerde Kerk te Nijkerk
p.a. Kerkelijk Bureau
Venestraat 44
3861 BX Nijkerk
Tel: 033-2458398
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het RSIN / fiscaal nummer:
Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkings-verbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Het RSIN / fiscaal nummer van onze kerkgemeente is: 002716823.
Het RSIN / fiscaal nummer van de diaconie is: 824120954.

Bestuur:
De samenstelling van het bestuur van onze kerkgemeente wordt beschreven in de plaatselijke regeling. De invulling daarvan is te vinden in het Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk en op deze site onder Kerk --> Informatie --> Organisatie, en via Kerk --> Contact.
Zie: Plaatselijke regeling * en deze site.
NB. In 2018 zal de plaatselijke regeling aangepast worden in verband met wijzigingen van de Kerkorde en Ordinanties (mei 2018).

Beleidsplannen:
De Kerkenraad en de Diaconie hebben beleidsplannen opgesteld:
Zie: Beleidsplannen en jaarplannen, begrotingen en colecterooster + diverse toelichtingen*
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een beleidsplan voor de periode 2017-2020 opgesteld:
Zie: Wie zijn wij? Aldaar is het beleidsplan te downloaden.
 
Het beloningsbeleid is conform de regeling arbeidsvoorwaarden van de PKN.
Zie: Arbeidsvoorwaarden PKN.
 
Onze missie en visie geven de doelstellingen van de Gereformeerde Kerk Nijkerk weer.
De Missie en Visie vormen een separaat document
Zie: Missie en Visie *
 
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt gegeven in genoemde beleidsplannen.
 
In de Jaarrekeningen wordt de financiële verantwoording over het laatste volledige boekjaar gegeven.
Zie: Jaarrekeningen van College van Kerkrentmeesters en diaconie en bijbehorende documenten*.

Documenten:

Begrotingen 2023

 • 10 22-11-09 Nijkerk GK KRM B2023 - rapport begroting -
  pdf
 • 11 22-11-09 Nijkerk GK KRM M2022 - rapport meerjarenraming -
  pdf
 • 12 22-11-09 Nijkerk GK DIA B2023 - rapport begroting
  pdf
 • 13 22-11-09 Begroting Evangelisatiecommissie 2023
  xlsx
 • 14 22-11-09 Begroting Jeugdteam 2023
  xlsx
 • 15 22-11-09 Begroting ZWO 2023
  pdf
 • 16 22-11-09 Begroting Kompas 2023
  pdf
 • Collecterooster 2023-v 0.1
  xlsx

Jaarrekening 2021

 • Kruiskerk Nijkerk diaconie - jaarrekening - 20217
  pdf
 • Kruiskerk Nijkerk kerk - jaarrekening - 20217
  pdf

Documenten Kerkenraad t.b.v. ANBI

 • 2017-missie-visie-gkn-2022
  pdf
 • 211013-prt-gkn--v7
  docx
 • Jaarplan 2022-2023.tbv.gemeenteberaad
  docx
 • kerkenraad-beleidsplan-2017-2020
  pdf

Gemeenteberaad 4 juni 2023

 • 03 23-04-12 Beleidsplan2023-2027
  pdf
 • 2022 Brief Kleine Kerkenraad 20230331 - Versie 1.0 - kopie
  pdf
 • Balans Jeugdteam 2022
  pdf
 • Financieel overzicht Kompas 2022 v3
  pdf
 • Jaarrekening Jeugdteam 2022
  pdf
 • Kruiskerk Nijkerk concept jaarrapport 2022 (31 mrt. 2023)
  pdf
 • Nijkerk GK DIA J2022 - rapport jaarrekening - 20-03-2023 19_41_57
  pdf
 • Uitnodiging Gemeenteberaad 4 juni 2023
  docx
 • balans zwo 2022
  pdf
 • jaarrekening 2022 evangelisatiecommissie Rev.0 MP
  xlsx
 • resultaat zwo 2022
  pdf

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35