ANBI

Voor ANBI - Diaconie zie: 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hetzelfde geldt voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Een aantal jaren gelden zijn de regels om te worden erkend als ANBI gewijzigd. De groepsbeschikking is niet meer van toepassing en de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie moeten uiterlijk 1 januari 2016 voldoen aan de nieuwe ANBI-regeling.
 
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens publiceren op een website; het hoeft daarbij niet een eigen website te zijn. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Op deze pagina staan de door de belastingdienst vereiste gegevens, respectievelijk is de mogelijkheid gecreëerd deze gegevens (aangegeven met *) te downloaden (zie onderaan deze pagina) en wordt daarmee door onze kerk voldaan aan de door de belastingdienst gestelde eisen.  Vereiste gegevens:
 
Naam en contactgegevens:
Gereformeerde Kerk te Nijkerk
p.a. Kerkelijk Bureau
Venestraat 44
3861 BX Nijkerk
Tel: 033-2458398
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het RSIN / fiscaal nummer:
Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkings-verbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Het RSIN / fiscaal nummer van onze kerkgemeente is: 002716823.
Het RSIN / fiscaal nummer van de diaconie is: 824120954.

Bestuur:
De samenstelling van het bestuur van onze kerkgemeente wordt beschreven in de plaatselijke regeling. De invulling daarvan is te vinden in het Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk en op deze site onder Kerk --> Informatie --> Organisatie, en via Kerk --> Contact.
Zie: Plaatselijke regeling * en deze site.
NB. In 2018 zal de plaatselijke regeling aangepast worden in verband met wijzigingen van de Kerkorde en Ordinanties (mei 2018).

Beleidsplannen:
De Kerkenraad en de Diaconie hebben beleidsplannen opgesteld:
Zie: Beleidsplannen en jaarplannen, begrotingen en colecterooster + diverse toelichtingen*
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een beleidsplan voor de periode 2017-2020 opgesteld:
Zie: Wie zijn wij? Aldaar is het beleidsplan te downloaden.
 
Het beloningsbeleid is conform de regeling arbeidsvoorwaarden van de PKN.
Zie: Arbeidsvoorwaarden PKN.
 
Onze missie en visie geven de doelstellingen van de Gereformeerde Kerk Nijkerk weer.
De Missie en Visie vormen een separaat document
Zie: Missie en Visie *
 
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt gegeven in genoemde beleidsplannen.
 
In de Jaarrekeningen wordt de financiële verantwoording over het laatste volledige boekjaar gegeven.
Zie: Jaarrekeningen van College van Kerkrentmeesters en diaconie en bijbehorende documenten*.

Documenten:

Gemeenteberaad 21 april 2024

 • 1. Algemeen Beleggingsstatuut van Kruiskerk Nijkerk
  docx
 • 2. Beleggingsstatuut bij beleggingen in gebouwen van Kruiskerk Nijkerk
  docx
 • 2023 Brief Kleine Kerkenraad 2024048 - Versie 1.0
  docx
 • 3. Beleggingsstatuut bij beleggingen in effecten en deposito's van Kruiskerk Nijkerk
  docx
 • 4. Formulier jaarlijks belegbaar vermogen conform de Richtlijn
  docx
 • Aan de Kerkenraad van Gereformeerde Kerk te Nijkerk
  docx
 • Balans Jeugdteam 2023
  pdf
 • Balans ZWO 31122023
  xlsx
 • Financieel overzicht Kompas 2023 v3
  pdf
 • Jaarrekening 2023 voor CvK
  pdf
 • Nijkerk GK DIA J2023 - rapport jaarrekening - 13-03-2024 12_55_24
  pdf
 • Nijkerk GK KRM J2023 - rapport jaarrekening - 05-04-2024 10 43 25
  pdf
 • Resultaat ZWO 2023
  xlsx
 • jaarrekening 2023 en begroting 2024 Rev.0 MP
  xlsx

Begrotingen 2024

 • Begroting 2024v1
  pdf
 • Begroting Jeugdteam 2024 definitief
  xlsx
 • Beleggingsstatuut bij beleggingen in gebouwen en bebouwd land oktober 2023
  docx
 • Nijkerk GK KRM B2024 - rapport begroting - 02-11-2023 13 02 37
  pdf
 • Nijkerk GK KRM M2023 - rapport meerjarenraming
  pdf
 • begroting zwo 2024
  pdf
 • begroting-diaconie-2024-def
  pdf
 • tussentijdse jaarrekening 2023 en begroting 2024 Rev.1 MP
  xlsx

Jaarrekening 2022

 • Diaconie Nijkerk jaarrekening 2022
  pdf
 • Evangelisatiecommissie jaarrekening 2022
  xlsx
 • Jeugdteam Jaarrekening 2022
  pdf
 • Jeugdteam balans 2022
  pdf
 • Kompas Financieel overzicht 2022
  pdf
 • Kruiskerk - bevindingen adviescommissie
  pdf
 • Kruiskerk Nijkerk concept jaarrapport 2022
  pdf
 • zwo balans 2022
  pdf
 • zwo resultaat 2022
  pdf

Documenten Kerkenraad t.b.v. ANBI

 • 2017-missie-visie-gkn-2022
  pdf
 • 211013-prt-gkn--v7
  docx
 • Beleidsplan2023-2027
  pdf
 • Jaarplan 2022-2023.tbv.gemeenteberaad
  docx

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35