geld01Bijdragen

 
Inkomsten kerk
Inkomsten verkrijgt de kerk via de vaste vrijwillige bijdrage en de (tweede) collecte tijdens de kerkdienst.
 
Kerk algemeen
De financiële- en bijdrageadministratie vindt plaats op het kerkelijk bureau onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Een accountantskantoor verzorgt de salarisadministratie, brengt in samenwerking met medewerkers van het kerkelijk bureau en de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de jaarrekening tot stand en verstrekt een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Daarnaast is er een financiële adviescommissie die het college van kerkrentmeesters bij bijzondere financiële aangelegenheden ondersteunt en adviseert. Voorts voert de financiële adviescommissie zelfstandige controlewerkzaamheden uit ten behoeve van de betrouwbaarheid van de jaarrekening.
Het college van kerkrentmeesters legt met de jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad over het gevoerde beleid op een speciale gemeentevergadering.

Bijdragen administratie
De vaste vrijwillige bijdragen kunnen in één keer of in termijnen worden voldaan. Dit kan per incassomachtiging (heeft vanuit efficiency verreweg de voorkeur) of:
- zelf een overschrijvingsformulier invullen of via internetbankieren overmaken. Het rekeningnummer van de kerk is NL 64 RABO 0347 8009 39 t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Nijkerk. Daarbij graag vermelden dat het om de vaste vrijwillige bijdrage gaat.
- contant of via pin betalen. Dit kan tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau.
De administratie van de vaste vrijwillige bijdragen wordt gevoerd door Jan Reitsma, 033-2453116, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De inning van de jaarlijkse toezeggingen van de vaste vrijwillige bijdragen wordt uitgevoerd door de bijdragecommissie.

Het is mogelijk een periodieke gift aan de kerk te doen via de fiscaal aantrekkelijke ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-regeling. Hierbij moet voldaan worden aan het volgende:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (verkrijgbaar op het kerkelijk bureau);
• de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
• de bedragen moeten steeds (ongeveer) even groot zijn;
• de bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt naar dezelfde instelling;
• de ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.
 
Geven met de Kruiskerkapp
Onze gemeente gebruikt de Kruiskerkappals aanvullende geefmogelijkheid voor de wekelijkse collecte. 
De werking kan op 2 manieren:
1. Open de Kruiskerk-app; ga rechtsonder naar menu en click dan de “collecte” aan. Daar kan je vervolgens deelnemen aan collectedoelen uit een eerst op te waarderen tegoed. Dat opwaarderen gaat heel gemakkelijk via incasso. Het plan is dat het CvK die incasso iedere 15e van de maand uitvoert.
2. Ook is het binnenkort mogelijk om eenmalig via iDeal mee te doen aan collecten. .

De verdeling van de collectes is altijd als volgt:
Eerste collecte: t.b.v. de diaconie of een specifiek diaconaal doel voor die week.
Tweede collecte: t.b.v. de Gereformeerde Kerk Nijkerk.

Buiten de kerk:
3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de lijst.
4. Vul de naam ‘Gereformeerde Kerk Nijkerk’ in bij het zoekbalkje.
5. Selecteer de kerk en toets onder in je scherm op ‘geven!’.
6. Druk tot slot op ‘volgende’ om de gift te voltooien.

Binnen de kerk:
3. Kies vervolgens voor de eerste optie: Collectemiddel.

Testamentaire beschikking
Wilt u de kerk, diaconie of zending bij testamentaire beschikking gedenken, gebruik dan de
volgende tekst: ‘Ik legateer aan de Gereformeerde Kerk te Nijkerk, bij de Hoge Overheid bekend onder nr. 338, een bedrag van ........’. Is het voor de diaconie, dan dezelfde tekst met de
bijvoeging: ‘... ten behoeve van haar diaconie’. Is het voor de zending, dan dezelfde tekst met
de bijvoeging: ‘... ten behoeve van haar zendingsarbeid’.

Inkomsten Diaconie

In de kerkdiensten is de eerste collecte veelal voor de diaconie. Deze collectes kunnen voor specifieke doelen worden gebruikt, zoals: Hospice, Jeugdwerk, werelddiaconaat, vredeswerk, EBC (Evangelisch Begeleiding Centrum), etc. of voor bijvoorbeeld overige actuele doelen, zoals rampen die ergens in de wereld plaats hebben gevonden. Ook wordt gecollecteerd voor de diaconie zelf. Deze gelden zijn ondermeer bestemd voor eigen gemeenteleden in financiële nood en voor acties van de diaconie. De diaconie volgt een collecterooster dat jaarlijks wordt opgesteld. Het rooster wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeente. 
Naast de collecten ontvangt de diaconie ook gelden uit giften. Soms zijn die voor een speciaal doel als het Bloemenfonds.
Tenslotte zijn er ook speciale acties waarbij geld wordt opgehaald. Voorbeeld is de Vakantiegeldactie.
 
Inkomsten ZWO.
ZWO krijgt haar inkomsten uit de jaarlijkse zendingsactie. In de 40 dagen tijd  organiseert de ZWO een spaardoosjesactie. Daarnaast wordt er een enkele maal gecollecteerd voor de ZWO.
 
ansichtkaartenMobieltje, postzegels, ansichtkaarten, toner of cartridges.
Oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld kunnen ingeleverd worden in de kerk. In de Kruiskerk staat hier rechts van de keuken een inleverdoos voor klaar. Op deze manier wordt er geld opgehaald voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond.
U hoeft natuurlijk niet alleen uw eigen zaken in te brengen.
• Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Hester van Breda of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk ook eens op: www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35