180715 kerkdienst 403x302Wie zijn wij.


Onze kerk, de Gereformeerde Kerk van Nijkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Wij vormen een grote kerkelijke gemeenschap met ruim 2.600 leden en een kerkgebouw. 

Drie predikanten vervullen de pastorale taak in onze gemeente en geven kleur en inhoud aan de diensten iedere zondag. Deze worden gehouden in de Kruiskerk . Met veel mensen, jong en oud, komen we iedere zondag samen. Het zijn diensten waarin we willen luisteren naar wat God ons wil vertellen, bidden en voor Hem zingen. We lezen een deel uit de Bijbel, dat daarna - in de preek - door de predikant wordt uitgelegd. Samen zingen we psalmen, gezangen en liederen begeleid door orgel en (soms) piano en/of een koor of band.

De diensten zijn ook via kerkomroep.nl of via de regionale tv-zender (A1) te volgen.

Geloven doe je niet alleen op zondag. Ook door de week staan we via verschillende activiteiten stil bij wat de Bijbel ons leert over Gods liefde en over Jezus. Denk bv. aan catechisatie (onderwijs aan de jeugd), bijbelstudie en gebed. Vele gemeenteleden doen hieraan mee. Dit gebeurt zowel thuis als in onze kerkgebouwen.

Daarnaast willen we er ook zijn voor elkaar en voor onze omgeving. Aandacht voor de ander is voor ons heel belangrijk. Aandacht kan daarbij ook de vorm van hulp krijgen.

Wij willen u graag meer vertellen over onze kerk en daartoe bestaat onder andere deze site. Er staat veel informatie op deze site. Mocht u echter nog vragen hebben, gebruik dan het reactieformulier. Deze is te vinden onder de knop "Reacties" onderaan "Benaderen".


missieMissie

Wie we willen zijn, hebben we verwoord in onze missie. Die luidt als volgt:

De Gereformeerde Kerk Nijkerk is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, God eren en samen meebouwen aan Zijn Koninkrijk.’

 • De Gereformeerde Kerk Nijkerk als plaats om God te eren.
  De erediensten op de zondag (en enkele andere dagen) vormen het kloppend hart van ons gemeente-zijn.Daar zoeken en vinden we samen inspiratie, verdieping en uitdaging. In de kerk gaat het in de eerste plaats niet om ons, maar om God. Door Zijn schepping en Zijn zoon Jezus Christus zien wij hoe goed en hoe groot, rechtvaardig en liefdevol Hij is. Als Zijn gemeente zijn wij dan ook allereerst bedoeld om Hem te eren en te prijzen.

 • De Gereformeerde Kerk Nijkerk als een thuis voor alle mensen.
  De Gereformeerde Kerk Nijkerk staat midden in een veeleisende, drukke maatschappij. In deze dynamische tijd wil de Gereformeerde Kerk Nijkerk een thuis bieden waar mensen rust vinden. Deze rust ontstaat in ontmoeting met Jezus Christus waar mensen ervaren dat ze waardevol zijn. We zien uit naar een gemeente waar iedereen zich welkom voelt en zich gekend weet: kinderen, studenten, ouderen, gezinnen, singles etc. Dit vraagt om investeren in elkaar, naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Dat maakt de Gereformeerde Kerk Nijkerk een gemeenschap waar je thuiskomt.

 • De Gereformeerde Kerk Nijkerk als dienaar binnen en buiten de gemeente.
  We staan middenin de stad Nijkerk, middenin de samenleving en middenin de wereld. God geeft ons de opdracht om er te zijn voor onze medemens. Helpen waar geen helper is, in de kerkelijke en burgerlijke gemeente en in de rest van de wereld. Dit betekent voor ons dat de Gereformeerde Kerk Nijkerk geroepen is om mensen binnen en buiten de gemeente te dienen en praktische en financiële steun te geven aan hen die dat nodig hebben. Daarnaast betekent dit voor ons dat we in onze hulp voor onze naasten willen laten zien wie Jezus voor ons is. Dat we leren hoe we in woord en daad van zijn Liefde kunnen getuigen. Tot slot willen wij ook in ons persoonlijk leven leren diaconaal aanwezig te zijn in onze omgeving.

 • De Gereformeerde Kerk Nijkerk als groeiende gemeente.
  Jezus roept ons op om mensen tot zijn leerlingen te maken. Aan deze opdracht wil de Gereformeerde Kerk Nijkerk invulling geven door een missionaire gemeente te zijn. Ons verlangen is dat steeds meer mensen Jezus’ liefde leren kennen én dat zij leren en ervaren
  wat het is om bij Hem te horen. We willen niet alleen in aantal groeien, maar elkaar ook
  als gemeenteleden vasthouden en elkaar bewaren voor de kerk van de Heer. Door te zoeken naar verdieping groeien we in ons geloof. Ook onze kinderen leren we om leerlingen van Jezus te worden. We vinden het belangrijk dat zij hun thuis vinden in onze gemeente.
  Ook zij maken deel uit van onze gemeente

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35