180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdienst 26 maart 2023

Kruiskerk                  Samen Geloven Dienst
Aanvang                     09.30 uur.
Voorganger:                Jan Pool
Ouderling van dienst: Cobi van Bokhorst
Diaken:                       Annelies Kroon
m.m.v.                         Kinderkoor Eigenwijs
                                   Jeugdband Reform
Koster:                       Hennie Engel
Gastheer/vrouw:        Robbert van Hell, Agnita Loch
Jongerennevendienst  Marco Geluk en Gert van Dijk
Kindernevendienst:    Groep 1 – 8 
Oppasdienst:             Janine Buitenhuis en Friduwih

 
Kruiskerk
Aanvang                    17.00 uur- Seniorendienst
Voorganger:               Ds. Klaas van der Sloot
Diaken:                      Christien van Bokhorst
Organist:                    Evert van de Veen
m.m.v.                        Streekmannenkoor Noord-West Veluwe

De Pol
Aanvang                   10.30 uur
Voorganger:              Mw. Aster Barkmeijer-Dirksen
Ouderling van dienst:   Sije Veenstra
 
230324 bangladeshCollecten
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Help je mee? Geef in de collecte of maak jouw gift over via rekeningnummer NL70 RABO 0347 8094 64 o.v.v. Bangladesh.
Team Diaconie

Bij de kerkdiensten.
 
230324 zomertijd

230324 lazarusKindernevendiensten: voor de groepen 1-8.
Johannes 11:1-44 - Kom!
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit het graf.
 

230324 pool janOchtenddienst 26 maart
De ochtenddienst van 26 maart is weer een Samen Geloven Dienst. Spreker is Jan Pool betrokken bij de evangelische gemeente Shelter in Haarlem.
Thema: van de dienst is ‘Blijf verbonden!’
De tekst die daarbij behandeld wordt is Johannes 15:4-5 vanuit de Willibrord vertaling en die luidt: Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht
kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo
kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. Ik ben de
wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met
hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onze eigen jeugdband Reform en het
kinderkoor Eigenwijs.
Het belooft een inspirerende dienst te worden en u bent van harte uitgenodigd deze
bij te wonen of te volgen via de diverse media!

230324 kinderkoorHallo allemaal,
Zondag zingt het kinderkoor in de Samen Geloven Dienst.
We hebben erg veel zin om te laten horen welke liedjes we de afgelopen tijd hebben geoefend.
Voor het eerst zingen we samen met de Reform band een paar liedjes.
Ook hier kijken we enorm naar uit!
Hartelijke groeten, Esther van Meerveld kinderkoor Eigenwijs!

Zondagmiddag 26 maart 17.00 uur: Passie-zangdienst
Thema: ‘Op die heuvel daarginds’
Zondagmiddag om 17.00 een bijzondere dienst. Een seniorendienst in de vorm van een passie-zangdienst. Dat betekent dat we stil staan bij en vooral ook zingen over en luisteren naar het zingen over het lijden en sterven van Jezus. Medewerking aan deze zangdienst wordt verleend door ons eigen Noord-West-Veluwe Streekmannenkoor o.l.v. Martin Mans. De vele mannenstemmen zullen prachtige passieliederen voor ons vertolken. De liederen van het mannenkoor en van de samenzang worden op het orgel begeleid door Evert van de Veen. Het thema van de dienst luidt: ‘Op die heuvel daarginds’. We hopen op een dienst, die ons mag aanspreken en waarin we geraakt mogen worden door de smartelijke weg, die Jezus voor ons is gegaan. Oud én jong: allen van harte welkom! Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35