180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdienst 11 december 2022
3e Advent

Aanvang:                   9.30 uur
Voorganger:               Ds. Rianne van der Nagel
Ouderling van dienst: Ruth Schipper-Bouwstra
Diaken    :                  Madelon van de Veen
Lector:                       Fride Geluk
Organist                    Henk Hortensius
Koster:                       Henk Lozeman
Gastvrouwen/-heren: Aartie en Arie van Ramshorst
Kindernevendienst:
Groep 1 – 4:              Gerda Schreurs & Anita van den Pol
Groep 5 – 8:                Rian Jonker & Alice Guliker
Verhaal:                       Rachab  
Kinderoppas:              Janine Buitenhuis, Friduwih Lommers

Aanvang                      18.30 uur - Jeugddienst
Voorganger:                 Ds. Klaas van der Sloot
Diaken:                        Karin Wulfsen

Wooncentrum De Pol 10.30 uur 
Voorganger:                  Ds. Daan Riemens
Ouderling van dienst:    Sije Veenstra
 
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

 
Bij de kerkdiensten
 
221211 rachabJeugd
Adventsproject Kindernevendienst: ‘Levenslicht’
Het is de 3e adventszondag. Deze week krijgt Rachab een standbeeld; de vrouw uit Jericho die twee verspieders uit het volk Israël hielp ontsnappen.
Rachab helpt hen en vertelt dat zij en alle inwoners van het land ontzag hebben voor Israël, omdat de Eeuwige hen door de Rietzee heeft geleid en ze de Amorieten hebben verslagen.
Doordat ze de verspieders helpt te ontsnappen, speelt Rachab een rol bij de intocht van Israël in het beloofde land. Zelf wordt ze met haar familie gered, als ze een rood koord aan het venster bindt.

Projectlied 3e advent
Op de bekende wijs van ‘Ik ben een engel van de Heer’ (Lied 469/LvdK Gezang 133).

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Een vrouw die mensen schuilen laat
waardoor Gods toekomst verder gaat.
Haar moed loopt als een rode draad
door het verhaal van goed en kwaad”

221211 eigenwijs

Zondagavond 11 december; Jeugddienst
Thema: ‘Dominee, ik kan niet geloven…’
Zondagavond weer een jeugddienst. Bijzonder aan deze jeugddienst is, dat een nieuwe band uit onze gemeente medewerking zal verlenen. Een band van jongeren, die als naam hebben gekozen ‘Reform’. We zijn uiteraard heel benieuwd naar hun debuut en we wensen de bandleden veel succes bij hun eerste optreden in ons midden.
De dienst zal gaan over de opmerking van een jongere: ‘Dominee, ik kan niet geloven…’ Dat het een gezegende dienst mag worden!
KvdS

221211 jeugddienst

 

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35