180715 kerkdienst 403x302

QR code

Kerkdienst op zondag 26 mei 2024 - Samen Geloven dienst


Kruiskerk
Aanvang:                    9.30 uur
Voorganger:               Albert Postma
Ouderling van dienst: Cobi van Bokhorst
Diaken:                       Conny Hoogvliet
Band:                         4Tune
Koster:                       Hennie Engel
Gastheer/vrouw:        Robbert van Hell, Meindert Zuur, Marian Lozeman-Elgersma
Kindernevendienst:    Groep 1 – 8
Oppasdienst:             Agnita Loch en Linsey Cozijnsen

Kruiskerk
Aanvang            18.30 uur
Voorganger:       Ds. B.H. Steenwijk
Diaken:              Johan Pos
Organist:            Dinie Jager-Raven
Koster:               Willem van Roemburg

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie..
De tweede collecte is bestemd voor de kerk

Bij de eredienst

logo krk kids youthKindernevendiensten: voor de groepen 1- 8
Verhaal: Zondag 26 mei 2024 – Handelingen 4:32-37
De kracht van samen
Na de hemelvaart van Jezus en de komst van de Heilige Geest, vertellen Jezus’ volgelingen zijn boodschap verder. Veel mensen komen tot geloof. Ze delen hun bezittingen met elkaar. Dat is de kracht van samen!

Samen Geloven Dienst
Op zondag 26 mei aanstaande is er weer een Samen Geloven Dienst. Dit keer gaat Albert Postma voor. Albert woont in Nijkerk en is predikant bij de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk. In de Vlog in de Kruiskerkapp kan je alvast kennismaken met Albert.
Het thema van de dienst is “Ik huil maar ik lach”. De muzikale ondersteuning is wederom van 4Tune. Het beloofd weer een mooie dienst te worden!
Namens de SGD,
Jaap Molenaar

Bij de dienst van zondagavond 26 mei Kruiskerk 18.30 uur
"Voed het oud vertrouwen weder. . ." Een zin uit psalm 42. Een oproep om het vertrouwen 'te voeden'. Je kunt er maar niet vanuit gaan, dat als je eenmaal een dosis vertrouwen in je leven hebt, dat dat vertrouwen altijd op eenzelfde peil zal blijven staan. Vertrouwen moet 'gevoed' worden. Anders kwijnt het vertrouwen weg.
Voor velen is dit al een reden om zondags naar de kerk te gaan. U neemt dan de gelegenheid te baat om het ‘oude vertrouwen’ weer te voeden. U hoort bekende en nieuwe liederen; er is orgelspel; u wordt misschien geraakt door het Woord of door ja wat, wie zal het zeggen.
"Voed het oud vertrouwen weder". Om daarna naar huis te gaan met de ‘vertrouwde’ zegen.
Bernhard H. Steenwijk

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35