Predikanten / Kerkelijk Werkers

Naast hun pastorale en diakonale taak zijn predikanten opgeleid om Gods Woord, de Bijbel, uit te leggen en voor te gaan in de erediensten. Dit is hun eerste en meest zichtbare taak in de gemeente. Onze predikanten hebben een uitgebreid takenpakket omdat zij degenen zijn die fulltime in dienst van de gemeente staan en hier ook een universitaire opleiding voor hebben gevolgd.
Naast de predikanten is ook nog een aantal kerkelijk werkers werkzaam in de gemeente. Zij hebben een hbo opleiding gedaan en een beperkter takenpakket. 

Onze predikanten zijn:

Wijk Noord - Ds Rianne van der Nagel-Meter

Wijk Oost - Ds Klaas van der Sloot

Wijk Zuid - Ds Véronique Lindenburg

Onze kerkelijk werkers zijn:

Wijk West; tevens opbouwwerker - Jolijn van de Veen - Florijn

Jongerenpastoraat - Dick Sluiter 

Ouderenpastoraat - Aster Barkmeijer-Dirksen, Toegevoegd: Diana de Mots


Ouderlingen, Ouderlingen Kerkrentmeester en Diakenen.


Ouderlingen, Ouderlingen Kerkrentmeester en Diakenen zijn vrijwilligers en maken ook deel uit van het Team Kruiskerk.

Aanspreekpunten zijn:

Voorzitter Kerkenraad
1e Secretaris Kerkenraad
2e Secretaris Kerkenraad

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Secretaris College van Kerkrentmeesters

Voorzitter Diaconie
Secretaris Diaconie

Voorzitter Jeugdteam
Secretaris Jeugdteam

Coordinatoren Wijkteams:
Noord
Oost
Zuid
West
Ouderen.

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35