Predikanten / Kerkelijk Werkers

Naast hun pastorale en diakonale taak zijn predikanten opgeleid om Gods Woord, de Bijbel, uit te leggen en voor te gaan in de erediensten. Dit is hun eerste en meest zichtbare taak in de gemeente. Onze predikanten hebben een uitgebreid takenpakket omdat zij degenen zijn die fulltime in dienst van de gemeente staan en hier ook een universitaire opleiding voor hebben gevolgd.
Naast de predikanten is ook nog een aantal kerkelijk werkers werkzaam in de gemeente. Zij hebben een hbo opleiding gedaan en een beperkter takenpakket. 

 Predikanten    
 nagel meter rianne van der 240x360 sloot klaas van der 240x360 klis maarten van der 240x360
Noord
Ds Rianne van der Nagel-Meter
Oost
Ds Klaas van der Sloot 
Zuid
Ds Martin van der Klis
     
Kerkelijk Werkers    
veen florijn jolijn van de a240x360 skuiter dick 240x360  bossenbroek baller mariette 240x267
West
Jolijn van der Veen-Florijn
Jeugd
Dick Sluiter
Ouderen
Mariƫtte Bossenbroek-Baller

 

Ouderlingen, Ouderlingen Kerkrentmeester en Diakenen.


Ouderlingen, Ouderlingen Kerkrentmeester en Diakenen zijn vrijwilligers en maken ook deel uit van het Team Kruiskerk.

Aanspreekpunten zijn:

Voorzitter Kerkenraad
1e Secretaris Kerkenraad
2e Secretaris Kerkenraad

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Secretaris College van Kerkrentmeesters

Voorzitter Diaconie
Secretaris Diaconie

Voorzitter Jeugdteam
Secretaris Jeugdteam

Coordinatoren Wijkteams:
Noord
Oost
Zuid
West
Ouderen.


Benaderen

Zie voor de e-mailadressen: Benaderen --> Emailadressen.

 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35